Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre! (Ézs 26,4)
Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. (2Kor 3,4)

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium, Internat und Evangelische Fachmittelschule
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444