Uram, te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. (Zsolt 142,6)
Krisztus Jézusban van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által. (Ef 3,12)

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444