A te ígéreted és szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat. (2Sám 7,21)
Sokan hallgatták Jézust, és álmélkodva így szóltak: „Honnan veszi ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és miféle csodák ezek, amelyek keze nyomán támadnak?” (Mk 6,2b)  • E-napló

    A szülők számára is elérhetõ mostantól az új e-napló...Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium, Internat und Evangelische Fachmittelschule
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444