És várom az Urat, aki Jákób háza elõl elrejtette orcáját. (Ézs 8,17)
Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk. (Róm 8,25)

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium, Internat und Evangelische Fachmittelschule
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444