Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa valósul meg. (Péld 19,21)
Pál és Szilász Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus Lelke nem engedte őket. (ApCsel 16,7)

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444