Csak azt kérdezhetitek egymástól…, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr! (Jer 23,35)
Ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. (Ef 5,17)
Prőhle Jenő


Prőhle Jenő (Sopron, 1909 - Sopron, 1986)
 

Diák: 1919-1927

Igazgató: 1947-1950

Líceumi és gimnáziumi tanár: 1933-1953

Könyvtáros: 1953-1983

 

Sopronban született 1909. augusztus 10-én. Édesapja Prőhle Károly evangélikus lelkész, teológiai professzor. Prőhle Jenő 1919-től 1927-ig volt a Líceum diákja. Minden évfolyamon osztályelső volt, tandíjmentes és ösztöndíjas tanuló. Felsősként tagja, sőt oktatója az iskolai gyorsírókörnek, két évig könyvtárosa a Líceumi Ifjúsági Diákszövetségnek, maturandusként a Magyar Társaság főjegyzője. Egyetemi tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte latin-görög szakon. 1933-ban szerzett tanári oklevelet. Az egyetem elvégzése után nyugdíjazásáig és azt követően is az iskola tanára, illetve könyvtárosa. 1933-tól óraadó, 1934-től helyettes, 1937-től rendes tanárként működött volt iskolájában. Kezdő tanárként főleg latint és néhány évig görögöt tanított.   1934. szeptember 8-tól a líceumi cserkészcsapat parancsnoka, s ezt a munkát a háború után is folytatta. 1942 áprilisától 1943 áprilisáig a keleti fronton szolgált tartalékos tiszti rangban.  A háború utolsó éveit a fronton, a háború utáni évet angol hadifogságban töltötte. 1946. október 2-án tért vissza a líceumba. 1947. április 28-án a Magyar Társaság tanárelnökévé választották. 1947. augusztus 1-jétől püspöki megbízásból igazgatóhelyettesként vezette az iskolát. Az 1947. november 20-i nagybizottsági ülés - a tanári kar jelölése alapján - egyhangúlag igazgatóvá választotta.

1950 augusztusáig vezette az iskolát. 1950 és 1953 között angolt és orosz nyelvet tanít.1953-tól főhivatású könyvtáros, mellette néhány órában tanít.

1957-ben „Az oktatásügy kiváló dolgozója” kitüntetést vehette át. Szülővárosától 1971-ben Lackner Kristóf-emlékérmet, 1977-ben Pro Urbe Sopron érmet kapott.

1986. május 31-én hunyt el.

 

„(…) soha, senkivel szemben nem éreztette szellemi fölényét…. Prőhle Jenő olyan ember volt, olyan egyéniség, akinek jelleme, embersége messze felülmúl, elhomályosít bármilyen hatalmas tudományos életművet, érdemeket is.(…) a humánus európai és nemzeti szellemet sugározta az ő pedagógiai munkássága, azt a kristálytiszta emberi tisztességet, amelynek természetes és példamutató képviselője volt. (…) A haladás vállalására, igazi demokráciára, szó szerint a nép hűséges és alázatos szolgálatára tanított bennünket szavakkal is, a kezünkbe adott könyvekkel is, és életével is. (…)Törhetetlen hittel szerette az emberiséget és az egyes embert. (…) és vallom, ha szigorodó világunkban élő maradhat az emberi tisztesség, a humánum, abban Prőhle Jenő életének, tanításának és emlékének óriási része van.”

(Környei Attila tanítvány)

 

 „(…) Értsd meg, én először az eszemmel és csak aztán a szívemmel vesztettem el Prőhle Jenőt. (…) Senkitől ezen a világon annyit nem kaptam, mint tőle. Úgy szórta rám az emberi szellem kincseit, mint valami varázsló, aki a világ előtt remetének álcázta magát, aki semmi mást nem akart, csak adni, adni ennek a szánalmas világnak rejtett kincseit.(…) Szinte a félszegségig fokozott burok mögött végtelen sok ismeret, szeretet, rajongás, ítélőképesség, apostoli elhivatottság.

(Csulak Ervin tanítvány)

 

„(…) Ma is fülembe cseng az első értekezletünkön elmondott egyik mondata: Ami az angolok számára a The King, ugyanaz a kétszavas fogalom legyen számunkra az Alma Mater! Prőhle az életével bizonyította be, hogy az ő ajkán nem volt frázis az a két szép szó. „

(Kamondy Zoltán tanár)

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444