Csak azt kérdezhetitek egymástól…, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr! (Jer 23,35)
Ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. (Ef 5,17)
Müllner Mátyás


Müllner Mátyás (Meggyes, 1817 - Sopron, 1902)


Rektor: 1851-1852
Teológiai igazgató: 1860-1861
Líceumi igazgató: 1861-69, 1876-1889


1817. február 17-én  született a Sopron megyei Meggyesen. 1830 februárjában került a soproni líceum első osztályába, az úgynevezett „donátus”-ba. Felsőévesen a Magyar és a Német Társaságnak is tagja lett, pályamunkákat készített. 1839-ben a tanév végén kitűnő sikerrel tette le Kis János superintendenes előtt a hitjelölti vizsgát. 1839 őszén a berlini egyetem hallgatója lett két évre, teológiát, filozófiát és természettudományi tárgyakat hallgatott. 1841-ben tért haza, s 1842 áprilisában kapott meghívást a soproni líceumban megüresedett tanári állásra, amelyet az 1843/44. tanév elején foglalt el. Görög-héber szakos. Az elsők között volt, akik magyar nyelvű tankönyvet állítottak össze és abból tanítottak. 1857-ben jelentette meg magyar és német nyelven az iskola történetéről írott összefoglaló művét a líceum háromszázados jubileuma alkalmával. 1861-ben lett a líceum igazgatója. 1869-ben lemond posztjáról, de 1876-ban ismét megválasztják, s nyugdíjazásáig, 1889-ig betölti e tisztséget. Hosszú évekig volt a líceumi könyvtár vezetője.
1902. január 30-án halt meg Sopronban.

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444