Csak azt kérdezhetitek egymástól…, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr! (Jer 23,35)
Ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. (Ef 5,17)
Mikola Sándor


Mikola Sándor (Péterhegy, 1871- Nagykanizsa, 1945)
           
 
 1871. április 16-án született az akkor Vas megyéhez tartozó Péterhegyen, a mai Szlovénia területén. Szülei: Mikola András és Szmodis Anna. Elemi iskoláit Körtvélyesen végezte. 1883-tól 1891-ig tanult a soproni líceumban. A latin és görög nyelv mellett angolul és franciául is tanult, és kiválóan elsajátította a német nyelvet is. Természettan-mennyiségtan tanára Renner János volt. A Magyar Társaság tagja volt, természettudományos pályamunkákkal szerepelt. Elnöke volt a gimnázium gyorsírókörének, és 1888-tól 1891-ig szerkesztette a kör folyóiratát. Jeles érettségije után 1891-től 1895-ig a Budapesti Tudományegyetem mennyiségtan-természettan szakos hallgatója, Eötvös Loránd tanítványa. Az 1895/96-os tanévben az elméleti fizikai tanszék gyakornoka. 1896/97-ben a Tanárképző Intézet gyakorló főgimnáziumában tanárjelölt. 1897/98-ban helyettes tanár, majd 1898/99-től kinevezett rendes tanár lett a budapesti Fasori Evangélikus Főgimnáziumban. 1928-tól 1935-ig, nyugdíjba vonulásáig a gimnázium igazgatója. 1941-ben visszatért szülőföldjére. 1945-ben politikai tevékenysége miatt táborba hurcolták. Röviddel szabadulása után, 1945. október 1-jén halt meg Nagykanizsán.
Emlékét egykori középiskolájában domborműves márványtábla és a róla elnevezett országos középiskolai fizikaverseny őrzi.

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444