Csak azt kérdezhetitek egymástól…, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr! (Jer 23,35)
Ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. (Ef 5,17)
Döbrentei Sándor


Döbrentei Gábor (Nagyszőllős, 1785. dec.1. – Buda, 1851. márc. 28.)
           
Diák: 1801-1805
 
 Költő, szerkesztő, az MTA első titkára. Dunántúli protestáns lelkészi családból származott. Apja Döbrentei Lajos evangélikus lelkész, anyja Erhardt Susanna. Tanulmányait Pápán és Sopronban végezte. A soproni líceumban a Magyar Társaság lelkes tagja, könyvtárosa és titkára lesz. 1804-ben levélben keresi fel Kazinczy Ferencet, és elküldi neki a Társaság nyomtatásban megjelent gyűjteményét, a”Sopronyi Magyar Társaság Próba Munkáinak sengéjé”-, amelyben az ő munkája is szerepel. Külföldi egyetemeket látogatott (Wittenberg, Lipcse), majd Kazinczy ajánlatára Erdélyben főúri nevelő lett, közben jogi végzettséget is szerzett. 1814-ben megalapította az Erdélyi Múzeum c. szépirodalmi, kritikai és tudományos folyóiratot, amelynek 1818-ig a szerkesztője. 1820-ban Pestre költözött, 1823-24-ben Bécsben élt.  1831-ben a megalakult Akadémia első titkára lett. 1833-ban és 1835-ben ő állította össze az Akadémia évkönyveit. Nagy érdeme a Régi Magyar Nyelvemlékek három teljes és egy csonka kötetének kiadása. Többször találkozott Berzsenyivel, kétszer Niklán látogatta meg a költőt. Sűrűn váltottak levelet egymással, 1812 és 1835 között 36 levélváltás történt köztük. Berzsenyi már 1815-ben verset is írt Döbrenteihez. 1842-ben sajtó alá rendezte Berzsenyi Dániel összes műveit. Sokoldalúságát jelzi, hogy ifjúsági könyveket írt, klasszikusokat fordított, gyűjtötte nyelvemlékeinket.
A soproni líceumnak tett alapítványából 1-1 arannyal jutalmazták a legjobb irodalmi munkásságot kifejtő diákot, illetve a tanárát.

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444