Csak azt kérdezhetitek egymástól…, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr! (Jer 23,35)
Ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. (Ef 5,17)
Gensel János Ádám


Gensel János Ádám (1677-1720)
           
Orvos, meteorológus
 
Szülőháza a mai Fő tér 2. sz. ház, a Patikamúzeum épülete, melynek falán az arcképét ábrázoló bronzplakettel díszített márványtábla őrzi emlékét. Apja Gensel Kornél gyógyszerész, a Fő téri Fehér Angyal gyógyszertár tulajdonosa, botanikus, a városban füvészkertet alapított. Anyja Zuana Judit. Gensel János Ádám középiskoláit a líceumban végezte, majd a jénai egyetemre ment, ahol először teológiát, majd orvoslást tanult. Jénából Bolognába, Firenzébe, Rómába vezetett az útja, majd két évig tanult Páduában. A padovai egyetem szenátusa 1703-ban bölcselet- és orvosdoktorrá választotta. Előbb városi, majd megyei orvosként, physicus provincialistaként dolgozott. Az Esterházy-család orvosa. Társelnöke volt a Leibnitz által 1700-ban létrejött porosz tudós társaságnak, a Societas Regia Scientiarium-nak. Pestisjárvány áldozata lett. Sírfeliratát maga írta meg:
            „Sok beteget gyógyított hajdan gyógyszerekkel,
            halálveszély kiket még nem kapott el éppen.
            Mikor rá magára rontott lesből e vész, kivédni
            Szerette volna, illett volna, mégse tudta.
            Született, meghalt, föltámad.”
Halála előtt alapítványokat tett. Végrendeletében a Császári Természettudós Társaságra hatezer forintot hagyott. A soproni peregrinus diákoknak, a jog- és az orvostanhallgatóknak is tett ösztöndíj-alapítványt, tanulmányaikra ötezer forintot hagyott. (Szála Erzsébet könyve alapján)
A Fő téri emléktábla plakettjét Kiss László éremművész, a márványtáblát Károlyi Gyula kőfaragó készítette. A leleplezésre 1991. március 12-én került sor.

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444