Csak azt kérdezhetitek egymástól…, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr! (Jer 23,35)
Ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. (Ef 5,17)
Alapítványok


Líceumi Alapítvány
 
 A Magyarországi Evangélikus Egyház és az Északi Evangélikus Egyházkerület Líceumi Alapítványt hozott létre a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban (Líceumban) az oktatási feltételek és az iskolai képzés színvonalának javítására. Az alapítványt 1992. január 24-én jegyezte be a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság. Az alapítvány nyitott, bármely személy, illetve közösség csatlakozhat a célok megvalósításához. Számlaszám: Postabank és Takarékpénztár Rt. Soproni Fiókja,Líceumi Alapítvány 11996004 022-03742.
 
Soproni Líceumi Diákszövetség Alapítvány
 
 Az újjáalakult Soproni Líceumi Diákszövetség alapítványa 1992. január 20-án került bejegyzésre, azóta érkeznek az adományként felajánlott összegek számlájukra. Számlaszám: OTP Soproni Fiókja, Soproni Líceumi Diákszövetség Alapítvány 11737083-20071350. A Líceumi Diákszövetség iskolánk diákjait a tanév során tankönyv-, ruha-, kirándulási segélyben és havi rendszeres támogatásban részesíti.
 
Horváth Antal Alapítvány
 
 A névadó öregdiák, aki évek, sõt évtizedek alatt rendszeresen támogatta iskolánkat, közhasznú alapítványt hozott létre az evangélikus iskolai történelemoktatásért. Az alapítványt a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 1999. november 11-én jegyezte be. Az alapítvány nyitott; számlaszáma, ill. deviza-számlaszáma: Raiffeisen Bank Soproni Fiókja 12094002, Horváth Antal Alapítvány 00290223-00100009; EURO: 00290223-00200006.
 
Dr. Pénzes István Alapítvány
 
 A Dr. Pénzes István Alapítvány az iskola 1948-ban érettségizett hû tanítványa emlékére - felesége nagyvonalú áldozatvállalásával - jött létre 2000-ben értékpapírokban, több mint egymillió Ft névértékben. Az összeg kamataiból olyan diák vagy diákok pályaválasztása támogatható, aki(k) élethívatásnak mások segítését választja(ák). Sorrendben: teológus-lelkész, szociális munkás, orvos, tanár. A támogatás egyrészt ösztönzi a pályaválasztást, másrészt támogatja az ösztöndíjat megkapót az egyetemi tanulmányok kezdetén. Az ezt a célt támogatók csatlakozhatnak - az Alapítvány nevének a feltüntetésével - az iskola számlájára OTP Soproni Fiókja 11737083, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) 20067625 való befizetéssel.
 
Kapi Alapítvány
 
 Kapi Alapítvány néven került bejegyzésre a család által kezdeményezett és az iskola szellemi, lelki, zenei fejlesztését célzó alapítvány 1993. december 16-án. Számlaszám: Postabank és Takarékpénztár Rt. Soproni Fiókja 11996004, Kapi Alapítvány 022-05407. Kapi Gyula, a késõbbi tanítóképezdei igazgató és fia, Kapi Béla, a késõbbi dunántúli püspök egyaránt a Líceum diákja volt. Munkásságukkal beírták nevüket a Líceum történetébe.
 
 
Csaba József és Tóth Ferenc Emlékalapítvány

  Csaba József és Tóth Ferenc Emlékalapítványt hozott létre az 1947-ben érettségizett osztály azzal a céllal, hogy a latin, illetve az angol tantárgyakból kiváló eredményt elért tanulókat támogassa. Az alapítványt a Cégbíróság 1996. június 14-én jegyezte be. Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Soproni Fiókja 10404058-40511841-00000000. Csaba József (történelem-földrajz-angol szakos) és Tóth Ferenc (magyar-latin szakos) a XX. század közepének két jelentõs líceumi tanára volt.

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444