Csak azt kérdezhetitek egymástól…, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr! (Jer 23,35)
Ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. (Ef 5,17)
Élő hagyományaink


Mujkóavató
Az új diákokat a felsőbb évfolyamos diákok avatják egy érdekes vetélkedő keretében az iskola diákjaivá. Az elnevezés - "mujkó" - Lampérth Gyula (volt igazgató úr) találmánya. Nálunk nem gólyáknak hívják az újonc diákokat, hanem mujkóknak. A mujkóavatón letett tréfás esküjük után válnak "hivatalosan" a Líceum tanulóivá.
Koszorúcska
A koszorúcska egy régi soproni hagyomány. A középiskolákban a 10. évfolyamok diákjai önkéntesen jelentkezhetnek a tánciskolába, ahol Németh József tánctanár segítségével tanulják meg az alapokat. 10 táncpróbán megismerkednek a rumba, cha-cha-cha, blues, gife, tango, mambo, csárdás, angolkeringő, bécsikeringő táncokkal. Ennek a tánciskolának a záró bálja a Koszorúcska.
Berzsenyi-bál
A Líceum bálja minden február első szombatján kerül megrendezésre. Korábban a Liszt Ferenc Kulturális Központban kapott helyet az eseményt, de már évek óta a Gyermek és Ifjúsági Központ ad otthont a rendezvénynek. A bál hagyományosan 19:00 órakor, a végzős évfolyam Palotás nyitótáncával indul. Mivel többen jelentkeznek általában nyitótáncra, mint ahány párt a Palotás igényel, a nyitótáncot megismételik még a bál során. Végül egy mai, modern bemutatótánccal kedveskednek a végzős tanulók a közönségnek.
Diáknap
 
A diáknap minden évben tavasszal van, egy tanítási napnak megfelelő munkanap a diákoké. A diáknap programját a LIDISZ, a Líceumi Diákszövetség, tehát maguk a diákok szervezik. E napon hagyományosan teret kapnak a sportesemények (tanár-diák kosármérkőzés, Scarbantia Kupa), vetélkedők, filmvetítések, és a legnépszerűbb: a tanárok műsora. E megmosolyogtató műsorban egy másik oldalukról ismerhetjük meg mindennap látott pedagógusainkat.
 
Szalagavató
A szalagavató ünnepségnek iskolánkban különleges hagyománya van. Míg a legtöbb helyen az eseményt egy bállal ünneplik, addig a Líceumban a negyedikesek egy vidám műsor keretében vehetik át szalagjaikat. A végzős osztályok december-január környékén egy esti előadással szórakoztatják tanáraikat; a produkció tréfás jelenetekből, paródiákból, versekből és zenés részekből áll össze. A műsor végén - az igazgatói és osztályfőnöki beszéd után - a diákok ruhájára feltűznek egy díszes szalagot, melyen az iskolakezdés és az érettségi éve szerepel. Ez a szalag jelzi mindenki számára, hogy viselője utolsó évét tölti a gimnáziumban. Az ünnepélyes átvételt követően a tanulók megvendégelik tanáraikat. 
A szalagavató ünnepségek az 1999/2000-es tanév óta iskolánk dísztermében zajlanak.
Iskolai szerenád
A legszebb líceumi hagyományok közé tartozik a negyedikesek iskolai szerenádja. A végzős osztályok a ballagást megelőző napon közös énekléssel vesznek búcsút tanáraiktól és iskolatársaiktól. A jeles eseményre - jó idő esetén - gimnáziumunk udvarán kerül sor. 
A negyedikesek az erre az alkalomra készített egyenpólókban sorakoznak fel. A többiektől egy keskeny sáv választja el őket, amely arra utal, hogy bár még az iskola tanulói, lélekben már az érettségire és az előttük álló új életre készülnek. 
A végzősök vidám és szomorkás dalokat egyaránt énekelnek - általában gitárkísérettel. A 40-45 perces műsor végén a Líceum igazgatójának beszéde és az egyik ablakból felcsendülő In Silencio dallama búcsúztatja iskolánk negyedikes diákjait.
Ballagás
A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium ballagását tartják az ország egyik legszebb ballagásának - talán épp azért, mert hű maradt az elnevezéshez. Iskolánkban nem csupán egy ünnepség és egy jelképes udvari ballagás keretében zajlik e szép ünnep. Az 1827-ben alakult Diákvármegye szokásaihoz híven a mai napig a Deák-kútnál tartjuk búcsúztató ünnepségünket, majd a végzős diákok és alsóbb évfolyamos ballagtatóik végigvonulnak a városon, egész a Líceumig. Itt osztályfőnökük is elbúcsúztatja őket, s ezután folytathatják otthon az ünneplést.

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444