De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. (Zsolt 49,16)
Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. (1Thessz 4,14)
A diákotthon története


A kollégium története

 

A Líceumi Diákotthon Hetvényi Lajos líceumi vallástanár kezdeményezésére, hosszú, kitartó munkálkodása eredményeként 1934. szeptember 21-én nyitotta meg kapuját a Líceum vidéki diákjai számára, és így vált a soproni evangélikus iskolahálózat részévé. Az épületet az 1945. márciusi bombázás romba döntötte. A LIDO (Líceumi Diákotthon) épületét ugyan helyrehozták a háború után, de általános iskolát működtettek a falai között. Ma ez a Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola.

   Diákotthonunk 1993-ban éledt újjá, és indulhatott meg ismételten működése a rendszerváltás után, az evangélikus iskolahálózat részeként. 1993 januárjában vált véglegessé, hogy egyházunk megkapta csereingatlanként a Mátyás király utca 21. szám alatti volt határőr laktanyát, amit a Magyar Állam csereként adott a volt Teológus Otthon helyett, és így vált lehetővé saját kollégium kialakítása. Az intézmény alapítási dátuma (Alapító Okirat) 1993. augusztus 25.

   Az épületet átalakították, hogy kollégiumként működhessen. A négyemeletes épületben négyágyas szobákat, emeletenként tanulószobákat, a negyedik szinten egy külön nagytermet, a földszinten konyhát, nagy és kis étkezőt, az alagsorban kápolnát alakítottak ki. A hálókon kívül betegszoba, igazgatói és nevelői lakás és néhány irodahelyiség kapott helyet az elkészült épületben, amely azóta is bővült (pl. tetőtér- beépítéssel, ahol további 11 szoba, tanulószoba és vizesblokk található).

   Az építkezés elhúzódott, emiatt az 1993/94-es tanév szeptember 6-án kezdődött. A Diákotthon Hetvényi Lajos nevét vette fel, hiszen általa született az első diákotthon terve. A megújult kollégium férőhelye kétszerese lett a réginek, így az első évben 147 tanuló költözött be az új diákotthonba. Az 1991. szeptember 1-jén újjáalakult Líceumi Diákszövetség is segítette az új LIDO felépítését. Elsősorban berendezési tárgyak beszerzésével járultak hozzá az intézmény működtetéséhez, melyhez ausztriai iskolák támogatását kérték.  

   A Hetvényi Lajos Evangélikus Líceumi Diákotthont 1993. december 2-án avatták fel. Az intézményt D. Szebik Imre püspök úr szentelte fel. Püspökünk 91 Zsolt 1-2 verse alapján ezt a kérdést vetette fel: Mire akar nevelni a magyar evangélikus egyház? Válaszként elhangzott: istenfélelemre, fészekmeleg szeretetre és egészséges tudományra.

   Diákjaink az Otthonban „fészekmeleg szeretetre” vágyódnak, hiszen több éven át második otthonukká lesz a LIDO. Csak ilyen háttérben biztosított a tanulás nyugodt légköre, hogy a szellemi kincseket elsajátíthassák, és napról napra pihenten tudjanak számot adni tudásukról, felkészültségükről az iskolában. Ebben lelkileg is állandó feltöltődésre van szükségük.

   Az elmúlt években a kollégium kisebb-nagyobb fejlesztéseken esett át, hogy még otthonosabbá váljon az itt lakó diákok számára. Ez részben pályázatok útján, támogatásokból, részben saját forrásból valósult meg. A legutóbbi fejlesztések eredményeként a kollégiumi vizesblokkok (fürdők, WC-k), a számítógépterem és a konditerem került felújításra lakóink nagy örömére. A továbbiakban szeretnénk az udvart a diákok számára használhatóvá tenni (pl. sportolás, kikapcsolódás, pihenés céljából), a fűtést korszerűsíteni, illetve az épület állagát javítani (pl. tetőfelújítás). Ehhez további sikeres pályázatokra és sok pénzre van szükség. Bárki támogatását szívesen fogadjuk (ez a Líceumi Alapítványon keresztül lehetséges).

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444