De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. (Zsolt 49,16)
Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. (1Thessz 4,14)
Felvételi tájékoztató

Információk a Líceum felvételi eljárásáról

A felvételi tájékoztató tartalmazza a Líceum felvételi eljárásának időpontjait, a felvételi eljárás elemeit, a pontszámítás menetét. Részleteket olvashatnak az írásbeli vizsgára, illetve a Líceumba történő jelentkezésről, annak szabályairól. A tanulmányi területek megnevezése és kódszáma után a negyedikeseknek (2-8 oldal), később a nyolcadikosoknak (8-13 oldal) szóló részt találhatják meg, a tájékoztató utolsó része (14. oldaltól) a mindkét korcsoportra érvényes ismereteket rögzíti. 

A következő tanévre szóló beiskolázási eljárásról a honlap jobb oldali menüsorában található "Beiskolázás" menüpont alatt tájékozódhatnak!

 

Baráth Mónika

Melléklet letöltéseBerzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444