De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. (Zsolt 49,16)
Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. (1Thessz 4,14)
Megújult a BDEG Gombocz Endre Természettudományi Laboratórium honlapja

A jövőben a labor.bdeg.hu honlapról követhetők a természettudományos modul- és fakultációs órák kísérletei

A BDEG Gombocz Endre Természettudományi Laboratóriumban kísérleteken alapulva sajátítják el a tantárgyi követelményeket és készülnek  az emelt szintű érettségi vizsgákra a BDEG természettudományos tárgyak iránt érdeklődő tanulói. Országosan is ritkaságszámba menő lehetőségként a laborban tartott modul- és fakultációs tárgyak óráinak mindegyikén kísérleteznek a diákok. Kísérleteik elvégzéséhez a tankönyveket kiegészítő segédleteket használnak, melyeket a BDEG tanárai dolgoztak ki. A tanórai munka és a laborban zajló egyéb programok a jövőben követhetővé válnak a megújult labor.bdeg.hu honlapon keresztül, melynek elkészülte Balogh Rékának, Pintér Bencének és Törös Péternek köszönhető.

Horváth LuciaBerzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444