Megújult a BDEG Gombocz Endre Természettudományi Laboratórium honlapja
A jövőben a labor.bdeg.hu honlapról követhetők a természettudományos modul- és fakultációs órák kísérletei

A BDEG Gombocz Endre Természettudományi Laboratóriumban kísérleteken alapulva sajátítják el a tantárgyi követelményeket és készülnek  az emelt szintű érettségi vizsgákra a BDEG természettudományos tárgyak iránt érdeklődő tanulói. Országosan is ritkaságszámba menő lehetőségként a laborban tartott modul- és fakultációs tárgyak óráinak mindegyikén kísérleteznek a diákok. Kísérleteik elvégzéséhez a tankönyveket kiegészítő segédleteket használnak, melyeket a BDEG tanárai dolgoztak ki. A tanórai munka és a laborban zajló egyéb programok a jövőben követhetővé válnak a megújult labor.bdeg.hu honlapon keresztül, melynek elkészülte Balogh Rékának, Pintér Bencének és Törös Péternek köszönhető.


Horváth Lucia


Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444