Mint nemes vesszőt ültettelek el, mint igazán valódi magot. Hogyan változtál át idegen szőlőtő vad hajtásává? (Jer 2,21)
Pál írja: Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. (Gal 1,6)
Érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai

A honlap jobb oldali menüsávjában található Érettségi menüpont alatt olvashatók a 2017. nyári érettségi vizsgaidőszak nyilvánosságra hozott anyagai. A nem végzős vizsgázók a 12.B osztály vizsgabizottságában érettségiznek, így a rájuk vonatkozó dokumentáció is ott keresendő.

Baráth MónikaBerzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444