Megszabadítom őket minden vétküktől, mert elpártoltak tőlem, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek. (Ez 37,23b)
Jézus Krisztus önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. (Tit 2,14)
Ingyenes tankönyvek

Kikre vonatkozik, hogyan valósul meg az ingyenes tankönyvellátás?

A jogszabályi változások miatt a következő tanévtől a bővül azon tanulók köre, akik számára ingyenesen állnak a tankönyvek rendelkezésre. Hogy pontosan kiket érint az ingyenes tankönyvellátás, hogyan valósul meg ez a gyakorlatban, erről olvashat az alábbiakban.

 

Kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra?

- az 5-9. évfolyamos diákok minden tankönyv esetében,

- a normatív támogatásra jogosultak (a 10-12. évfolyamon) - az igénybejelentést követően - minden tankönyv esetében,

- a nemzetiségi tagozaton tanulók a nemzetiségi tankönyvek esetében.

 

Hogyan valósul meg az ingyenes tankönyvellátás?
Az ingyenes tankönyvellátás könyvtári kölcsönzéssel valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a diákok a tanév elején kikölcsönzik az iskolai könyvtárból a tankönyveket, amelyek a tanév tanítási időszakában maradhatnak náluk. Június erre kijelölt napjain ezeket - a munkafüzetek kivételével - kötelesek visszavinni az iskolai könyvtárba. A tankönyvekbe a diákok nem írhatnak bele, az elveszett, illetve a nem rendeltetésszerű használat miatt megrongálódott tankönyvek árát meg kell téríteni. A munkafüzetek a diákok tulajdonát képezik, könyvtári állományba nem kerülnek.


Miért nem kaphat minden diák minden évben új tankönyvet?
Az iskolák számára a központi forrásból az ingyenes tankönyvellátásra biztosított anyagi keret nem teszi lehetővé, hogy minden jogosult diák számára, minden tanévben új tankönyvet vásároljon az iskola. Így a tankönyveket az iskola átlagosan négy tanévig tartja az iskolai könyvtár állományában.

 

Hol vásárolhat a szülő új tankönyvet?
A szülőknek lehetőségük van arra, hogy egyénileg egy vagy több tankönyvet megvásároljanak a Könyvtárellátó webáruházában (http://kello.hu/diakokesszulok). A tanév során használt tankönyvek listáját megtalálja a Líceum honlapján (lásd ezen hír mellékletét).

 

Hogyan érinti az ingyenes tankönyvellátás a 2017/18-as tanévre a szülők által már megrendelt tankönyveket?
A szülök által megrendelt tankönyvek az igényjogosultak esetében automatikusan könyvtári állományba kerülnek, fogyasztói árát a Líceum téríti meg.

 

Vonatkozó jogszabályok
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 46. § (5)
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 31. § (5)
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400017.emm

Szabó-Bakos Gábor

Melléklet letöltéseBerzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444