Nyílt tanítási óra és 8. évfolyamos laborórák a Gombocz Endre Temészettudományi Laboratóriumban
11. kémia fakultációs bemutató órát és 8. évfolyamos tömbösített laborórákat tartottunk BDEG tanulók részvételével.

11. évfolyamos tanítványaink érdeklődő szüleinek nyílt tanítási órát tartottunk, ahol bemutattuk, hogy a Líceumban a beiskolázáskor ígértek szerint,
tanulói kísérletezésen alapuló laborórákon történik az emelt szintű kémia és fizika, valamint a középszintű biológia érettségikre való felkészítés.
A bemutató órát Horváth Lucia és Raffai Balázs, a 11. évfolyamos kémia fakultációs csoportok szaktanárai tartották.
Az érettségire felkészítő laborórák programjait a BDEG szaktanárai dolgozták ki az Öveges projekt működési időszakában: Győre Henriette (biológia),
Dr. Zsuppán Sándor (fizika), Horváth Lucia (kémia).
  Az előző évekhez hasonlóan a BDEG Öveges projekt fenntartási időszakának idei tanévre eső szakaszában is 8. évfolyamos tanulóinknak biztosítunk kémia, fizika, biológia és földrajz laborórákat a Gombocz Endre Természettudományi Laboratóriumban.  Ezekkel a laborórákkal diákjaink jövő tanévi modulválasztását is segítjük, hiszen a tömbösített laborórák ugyanúgy tanulókísérletezésen alapulnak, mint a 9-10. évfolyamok biológia-kémia modulórái.
A laborórákat tartó tanárok: Baráth Mónika (biológia), Dárdainé Csonka Andrea (földrajz), Dr. Zsuppán Sándor (fizika) és Raffai Balázs (kémia).
A laborórák kísérleti anyagát Lukácsi Erzsébet laboráns készítette elő.


Képek

Horváth Lucia


Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444