Egy titkos társaság nyomában
Mit üzennek a szabadkőművesek? Folyi Bence és Boros Ákos kutatása a TUDOK 2020-on.

 

Két 12. B osztályos licista, Folyi Bence és Boros Ákos Tölli Balázs igazgató felkészítésével szállt versenybe  a Tudományos Diákkörök XX. Kárpát-medencei Konferenciáján (TUDOK 2020). Témájuk izgalmas, érdekes és a ma emberéhez is szól. Mit üzennek nekünk szabadkőműves őseink?

 

– Olyan témát szerettünk volna, aminek kutatási eredményei ma is hasznosíthatók. Ezzel a céllal ugyan szinte egyedül maradtunk a versenyben, ugyanakkor megerősített bennünket abban, hogy érdemes lesz folytatni – mondja elöljáróban Folyi Bence. Kutatásuk célkeresztjében a soproni szabadkőművesek pedagógiai programja állt, prezentációjuk pedig tényleg hordoz erős üzeneteket. Például rögtön az elején leszögezik: „A szabadkőművesség olyan titkos társaság, amelyet a rossz nyelvek több ízben is elítéltek. A gyűlölködés viszont általában a tudatlanságból táplálkozik…”

Bence már a nyáron olvasott a TUDOK felhívásáról, s bár szünet volt, megkereste Tölli Balázs igazgatót, hogy vállalná-e témavezetésüket. Ahogy meghatározták kutatási céljaikat, a két fiú munkába is lendült.

Az 1869-ben alakult Zur Verbrüderung/Testvérülés szabadkőműves páholy munkássága keltette fel az érdeklődésüket. Az itteni szabadkőművesség tevékenységét nagyban elősegítette a stabil polgári réteg, pontosabban a helyi sajátosságként is értelmezhető földbirtokos arisztokrácia nélküli városi közösség. A soproni evangélikus Líceumból sok pedagógus csatlakozott a páholytagok közösségébe, ahol komoly figyelmet fordítottak az ifjúság nevelésére.  

Levéltári és könyvtári kutatás során korabeli újságcikkek, könyvek, egyesületi alapszabályok megismerésével foglalkoztunk. A témában alapműnek számító írások mellett kapcsolataink segítségével akkori páholytagok leveleit, fennmaradt röpiratait is feldolgozhattuk, illetve korabeli előadások szövegeihez is hozzájutottunk. Továbbá ismerőseink rokonai között is találtunk szabadkőműves testvéreket, íkutatók. Érdemes beleolvasni munkájukba, itt most részleteket ollóztunk ki a prezentációból:

„A szabadkőművesség jellemzője a hálózatos tudásmegosztás. A páholytagok szerint a gyermeknevelés fő célja a szociális érzékenyítés, vagy, ahogy akkoriban mondták a mások bajával törődés gondolatának megszerettetése. Ennek fényében megfogalmazódott a gyermekek fejlesztésével kapcsolatban egy alaptézis, ami szerint mindenki tanító, hiszen az idő előrehaladtával az egyén biztosan idősebb lesz egy másiknál, így ő, mint tapasztaltabb, utat mutat a nála fiatalabbnak. Ez hatalmas társadalmi felelősséget ruház mindnyájunkra. Ily módon a gyermeki szellem oktatása már a születésnél elkezdődik. Minthogy tudjuk, hogy a csecsemő a családjával lép először kapcsolatba, úgy fel kell ismernünk, hogy a család - szabadkőműves kifejezéssel élve – egy szeretettől vezetett köztársaság, amely a korban elterjedt általános vélekedéssel szemben nem feltételez erős alá-fölé rendeltségi  viszonyt, ámbár rámutat a családon belüli felelősségtudat fontosságára.

Az iskola fő feladata nem a lexikális tudás elmélyítése, hanem a diákság egy erkölcsileg és morálisan biztos talajra való állítása. Emellett pedig a tudás iránti vágy csírájának elültetése szignifikáns gondolat”.

Folyi Bence és Boros Ákos kutatásaik összegzésében azt is megállapítják, hogy beigazolódni látszik az a szabadkőműves feltevés, mely szerint a központosított rendszerek, különösen is a központosított tudásmegosztás nem kellőképpen hatékony.

Sokat tanultam ebből a kutatásból, például azt, hogy a szabadkőművesek igazi hazafiak voltak, s egyben szabadon gondolkodók. A saját koruk előtt jártak a pedagógiában is, csakhogy egyet mondjak, már a diákhitel gondolatát is megfogalmazták. Az oktatásban akkor is voltak problémák, a megoldási módszerekből pedig ma is lehetne tanulni – összegzett Folyi Bence. Boros Ákos pedig úgy véli, ők ketten most leporoltak, kitisztítottak egy régi ösvényt, amiről úgy gondolják, érdemes lenne rálépniük másoknak is.


Képek

Nagy Márta


Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444