Ünnep másképp, de szívből
Az ünnepi műsor ezúttal az iskolarádióból szólt, de ugyanúgy szívből...

 

Idén a rendkívüli helyzet miatt a március 15-iki nemzeti ünnep is eltér a megszokottól. A műsor ezúttal az iskolarádióból szólt, de ugyanúgy szívből, mintha a díszteremben adták volna elő a szereplők.

Takács Andrea és Szabó Andrea tanárnők állították össze az ünnepi műsort és készítették fel a tizennégy diákot. Eredetileg a hagyományoknak megfelelően a Líceum dísztermében láthatta volna az iskola közössége, de a biztonság érdekében most a rádióból szólt. Így is szép a megemlékezés, hiszen ünnepelni úgyis a szívekben kell…

Horváth Júlia és Korányi Eszter A költő visszatér című Kormorán számot énekelték, majd Grósz Vilmos szavalta Reviczky Gyula: Petőfi él című versét.

„Üdvez légy születésed napján magyar szabadság” – hallhatta az egész Líceum Kassai Ádám hangján a Petőfi naplójából származó idézetet, amit Korényi Ábel zongorajátéka követett. Horváth Boldizsár Jókai Mórt idézte: „Itt az idő testvéreim, hogy elveinket kimondjuk. Első volt szavunk a forradalom piacán, elsők valánk kimondani a jelszót: legyen szabadság!”

Kassai Ádám szavalta Petőfi Sándor 15-dik március, 1848. című versét, majd újabb zenei betétet követően Horváth Boldizsár és Kassai Ádám elevenítették fel mi is történt 1848. március 15-én: „Mogorva idő, s nyirkos hideg volt; az eget szürke felhők borították, a földet hóvíz lepte el. És én mégis oly barátságos színben láttam mindent! Előttem tündökölt széles e világon a legkedvesebb városom: Pest… Amint az utcára léptem, szokatlan mozgást láttam: kisebb nagyobb csapatokban siettek az emberek. Itt ott heves beszéd hallható. Megkettőztem lépteimet, s egyszerre a Pilvaxba termettem. A Pilvax előtt roppant tömeg fiatalság kiáltott: Éljen a szabadság!”

Horváth Júlia is Petőfit szavalt: „Föltámadott a tenger, A népek tengere…”, azután Horváth Boldizsár idézett Vihar Béla Sándor című írásából, végül a tizennégy szereplő együtt énekelte a Költő visszatér című dalt.

Talán volt olyan osztály a Líceumban, ahol velük énekeltek…

 

 

 

 
  

 

 

 


Képek

Nagy Márta


Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444