A diákotthon története

A kollégium története

A Líceumi Diákotthon Hetvényi Lajos líceumi vallástanár kezdeményezésére, hosszú, kitartó munkálkodása eredményeként 1934. szeptember 21-én nyitotta meg kapuját a Líceum vidéki diákjai számára, és így vált a soproni evangélikus iskolahálózat részévé. Az épületet az 1945. márciusi bombázás romba döntötte. A LIDO (Líceumi Diákotthon) épületét ugyan helyrehozták a háború után, de általános iskolát működtettek a falai között. Ma ez a Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola.

 Diákotthonunk 1993-ban éledt újjá, és indulhatott meg ismételten működése a rendszerváltás után, az evangélikus iskolahálózat részeként. 1993 januárjában vált véglegessé, hogy egyházunk megkapta csereingatlanként a Mátyás király utca 21. szám alatti volt határőr laktanyát, amit a Magyar Állam csereként adott a volt Teológus Otthon helyett, és így vált lehetővé saját kollégium kialakítása. Az intézmény alapítási dátuma (Alapító Okirat) 1993. augusztus 25.

   Az épületet átalakították, hogy kollégiumként működhessen. A négyemeletes épületben négyágyas szobákat, emeletenként tanulószobákat, a negyedik szinten egy külön nagytermet, a földszinten konyhát, nagy és kis étkezőt, az alagsorban kápolnát alakítottak ki. A hálókon kívül betegszoba, igazgatói és nevelői lakás és néhány irodahelyiség kapott helyet az elkészült épületben, amely azóta is bővült (pl. tetőtér- beépítéssel, ahol további 11 szoba, tanulószoba és vizesblokk található).

   Az építkezés elhúzódott, emiatt az 1993/94-es tanév szeptember 6-án kezdődött. A Diákotthon Hetvényi Lajos nevét vette fel, hiszen általa született az első diákotthon terve. A megújult kollégium férőhelye kétszerese lett a réginek, így az első évben 147 tanuló költözött be az új diákotthonba. Az 1991. szeptember 1-jén újjáalakult Líceumi Diákszövetség is segítette az új LIDO felépítését. Elsősorban berendezési tárgyak beszerzésével járultak hozzá az intézmény működtetéséhez, melyhez ausztriai iskolák támogatását kérték.

   A Hetvényi Lajos Evangélikus Líceumi Diákotthont 1993. december 2-án avatták fel. Az intézményt D. Szebik Imre püspök úr szentelte fel. Püspökünk 91 Zsolt 1-2 verse alapján ezt a kérdést vetette fel: Mire akar nevelni a magyar evangélikus egyház? Válaszként elhangzott: istenfélelemre, fészekmeleg szeretetre és egészséges tudományra.

   Diákjaink az Otthonban „fészekmeleg szeretetre” vágyódnak, hiszen több éven át második otthonukká lesz a LIDO. Csak ilyen háttérben biztosított a tanulás nyugodt légköre, hogy a szellemi kincseket elsajátíthassák, és napról napra pihenten tudjanak számot adni tudásukról, felkészültségükről az iskolában. Ebben lelkileg is állandó feltöltődésre van szükségük.

   Az elmúlt években a kollégium épülete kívül-belül megújult. Megújult az udvar, ami így már alkalmas arra, hogy diákjaink akár tanulási célból is igénybe vegyék. A valamikori laktanya garázsa tornatermi funkciót kapott, mely egyben a kamikaze karate klub otthona is lett.

Sikerült a szobákat komfortosabbá tenni. Új parketta, s beépített szekrények kerültek a régiek helyére.

Kollégiumunk még otthonosabb lett!