Élő hagyományaink

Mujkóavató

Az új diákokat a felsőbb évfolyamos diákok avatják egy érdekes vetélkedő keretében az iskola diákjaivá. Az elnevezés - "mujkó" - Lampérth Gyula (volt igazgató úr) találmánya. Nálunk nem gólyáknak hívják az újonc diákokat, hanem mujkóknak. A mujkóavatón letett tréfás esküjük után válnak "hivatalosan" a Líceum tanulóivá.

Koszorúcska

A koszorúcska egy régi soproni hagyomány. A középiskolákban a 10. évfolyamok diákjai önkéntesen jelentkezhetnek a tánciskolába, ahol Németh József tánctanár segítségével tanulják meg az alapokat. 10 táncpróbán megismerkednek a rumba, cha-cha-cha, blues, gife, tango, mambo, csárdás, angolkeringő, bécsikeringő táncokkal. Ennek a tánciskolának a záró bálja a Koszorúcska.

Berzsenyi-bál

A Líceum bálját évente január végén - február elején rendezik meg  a Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központban. A bál hagyományosan 19 órakor,  a végzős évfolyam palotás nyitótáncával indul. Mivel többen jelentkeznek általában nyitótáncra, mint ahány párt a palotás igényel, a nyitótáncot megismételik még a bál során. Végül egy mai, modern bemutatótánccal kedveskednek a végzős tanulók a közönségnek.

Diáknap

A diáknap minden évben a második félév elején van, egy tanítási napnak megfelelő munkanap a diákoké. A diáknap programját a LIDISZ, a Líceumi Diákszövetség, tehát maguk a diákok szervezik. E napon hagyományosan teret kapnak a sportesemények (tanár-diák kosármérkőzés, Scarbantia Kupa), vetélkedők, filmvetítések, és a legnépszerűbb: a tanárok műsora. E megmosolyogtató műsorban egy másik oldalukról ismerhetjük meg mindennap látott pedagógusainkat.

Szalagavató

A szalagavató ünnepségnek iskolánkban különleges hagyománya van. Míg a legtöbb helyen az eseményt egy bállal ünneplik, addig a Líceumban a  tizenkettedikesek vidám műsor keretében vehetik át szalagjaikat. A végzős osztályok januárban esti előadással szórakoztatják tanáraikat; a produkció tréfás jelenetekből, paródiákból, versekből és zenés részekből áll össze. A műsor végén - az igazgatói és osztályfőnöki beszéd után - a diákok ruhájára feltűznek egy díszes szalagot, melyen az iskolakezdés és az érettségi éve szerepel. Ez a szalag jelzi mindenki számára, hogy viselője utolsó évét tölti a gimnáziumban. Az ünnepélyes átvételt követően a tanulók megvendégelik tanáraikat.

A szalagavató ünnepségek az 1999/2000-es tanév óta iskolánk dísztermében zajlanak.

Iskolai szerenád

A legszebb líceumi hagyományok közé tartozik a  tizenkettedikesek iskolai szerenádja. A végzős osztályok a ballagást megelőző napon közös énekléssel vesznek búcsút tanáraiktól és iskolatársaiktól. A jeles eseményre - jó idő esetén - gimnáziumunk udvarán kerül sor.

A ballagók az erre az alkalomra készített egyenpólókban sorakoznak fel. A többiektől egy keskeny sáv választja el őket, amely arra utal, hogy bár még az iskola tanulói, lélekben már az érettségire és az előttük álló új életre készülnek.

A végzősök vidám és szomorkás dalokat egyaránt énekelnek - általában gitárkísérettel. A 40-45 perces műsor végén a Líceum igazgatója szól a szerenádozókhoz, majd az egyik ablakból felcsendülő Il Silencio dallama búcsúztatja iskolánk érettségire készülő diákjait.

Ballagás

A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) ballagását tartják az ország egyik legszebb ballagásának - talán épp azért, mert hű maradt az elnevezéshez. Iskolánkban nem csupán ünnepség és jelképes udvari ballagás keretében zajlik e szép ünnep. Az 1827-ben alakult Diákvármegye szokásaihoz híven a mai napig a Deák-kútnál tartjuk búcsúztató ünnepségünket, majd a végzős diákok és alsóbb évfolyamos ballagtatóik végigvonulnak a városon, egészen a Líceumig. Itt osztályfőnökük is elbúcsúztatja őket, s ezután folytathatják otthon az ünneplést.