A 465. tanév megkezdődött

Az ötödik és a kilencedik évfolyam részvételével tanévnyitó istentiszteleten kérte Simon Attila iskolalelkész az áldást a Líceum 465. tanévére. Szeptember elsején 754 diák számára szólal meg a Líceum csengője.

"Add, hogy eltaláljunk Hozzád, a forráshoz!" - kérte a legfőbb feljebbvaló segítségét és áldását az új tanévhez Simon Attila, a Líceum lelkésze, a kedd délutáni évnyitó istelentiszteleten. Az evangélikus teplomban a járványügyi biztonság érdekében csak az ötödik és a kilencedik évfolyam vett részt személyesen az évnyitón, többségük - az ötödikesek, a nulladikosok és a kilecedikesek egy része is - új diákja a Líceumnak, akikre áldást is kért az iskolalelkész.Ünnepélyes pillanatok voltak, amikor Barta-Barát Lászlóné - iskolánk véglegesített pedagógusa - fogadalmat tett az oltár előtt.Tölli Balázs, a Líceum igazgatója évnyitó beszédében arra a közel ötszáz diákra is gondolt, akik csak lélekben lehettek jelen az évnyitón, majd azokhoz szólt, akik először léptek be az evangélikus templom kapuján. Őket Tóth Károly igazgató lelkész is megszólította, invitálva őket az evangélikusok nagy családjába: "Isten hozta Önöket, Benneteket. Itthon vagytok!"


- Kívánom mindenkinek, hogy olyan közösségben érezze magát itt, amelyben önmagán kívül másokért is tehet, barátságokat köthet, hiteles társakra találhat - mondta Tölli Balázs, majd megnyitotta a négyszázhatvanötödik tanévet, a harmincadikat, amit újra evangélikus intézményként kezdhet meg a Líceum.


Végezetül Rad Maryam, az 1918-ban alakult iskolai diákszövetség elnöke, a LIDISZ tagjai sorába fogadta a Líceum új diákjait azzal, hogy az ötödik és a kilencedik évfolyam egy-egy képviselőjének ingére tűzte a LIDISZ jelvényét.A tanév ezzel elkezdődött, a hagyományok élnek, s talán újak is születnek a 2021-22-es iskolai esztendőben.