Betekintés a nyolcadikosok számára

A január 22-i és a január 24-i dolgozatok betekintését elektronikusan formában valósítjuk meg.

Az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintése

Az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintését elektronikus úton szervezzük. Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjainak és az értékelő lapnak a szkennelt állományát a jelentkezési lapon a szülő által megadott, illetve azóta ismételten ellenőrzött ímélcímre küldjük el, a nyolcadikosoknak várhatóan 2022. január 28-án, pénteken. A hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehetnek a megtekintést (azaz az ímél kiküldését) követő munkanapon 16.00 óráig. Az észrevételt   a
„Tanulói észrevétel a központi írásbeli vizsga feladatlapjának javításával kapcsolatban” nevű formanyomtatványon tehetik meg, annak nyomtatása, kitöltése és aláírása után szkennelve küldhetik vissza az iskolának a megadott időpontig. A „Tanulói észrevétel a központi írásbeli vizsga feladatlapjának javításával kapcsolatban” nevű formanyomtatványt a honlap Beiskolázás menüpontjából lehet letölteni, illetve az iskola portáján is felvehető lesz.
Észrevétel benyújtása esetén az iskola az észrevétel bírálatáról szóló határozatát az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül küldi el Önöknek.