Elkezdődött az új tanév

Kicsit másként, de soha így nem várva kezdődött el a Líceumban az új tanév.

A 2020-2021-es tanév megnyitóján a járvány okozta biztonsági intézkedések miatt csak az ötödikesek és a kilencedikesek vonulhattak a Líceum zászlaja, Tölli Balázs igazgató és Simon Attila iskolalelkész mögött a templomba. A legkisebbek, iskolánk ötödikesei megilletődötten sorakoztak osztályfőnökeik mögött, a kilencedikesek pedig örültek minden ismerős arcnak. Talán jobban, mint is más évnyitókon.

A Líceum évnyitóján iskolánk négy munkatársa tette le az esküt: Dani Valéria könyvtáros, Somlai Adrienn gazdasági vezető, Will Cragin és Schmiedel Bernadett pedagógusok.  

Ezen a tanévnyitón távolabb ültek egymástól a diákok, a szülők is csak a karzatokról hallgathatták az üdvözlő beszédeket - mindez azonban semmit sem vont le az ünnepélyességből.  

  A tanév elkezdődött.