Fenntarthatóság: a jövő szava

A Líceum évek óta megtartja a Fenntarthatósági Témahetet, az idén újszerű, kreatív formában. Akik részt vesznek az órákon képben lesznek - és a többiek?

Azok a tizenegyedikesek, akiknek idén lett először órarendi tantárgyuk a természettudomány, és nem tanulnak emelt óraszámban ehhez tartozó tárgyakat, a Fenntarthatósági Témahét keretében az alsóbb évfolyamokon tartanak előadásokat, játékos feladatokkal érdekesebbé tett bemutatókat a megadott témákból. A megoldás nemcsak azért kreatív, mert több diákot mozgat meg, hanem azért is, mert az olyan elvont fogalmakat, mint a biodiverzitás vagy a fenntarthatóság kortárs "tálalásban" kapják a licisták. Aki elmélyül a témában rájön, mennyire fontos, aki hallja és kapja, az megérti: a fenntarthatóság a jövő szava. De nem maradhat csak szó...


Manapság szinte mindenhol hallani a kifejezést: fenntarthatóság. De tudjuk mi az? Az ENSZ megfogalmazása szerint „A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével együtt.”


A 2023-as Fenntarthatósági Témahét másik kiemelt témája a biodiverzitás, magyarul biológiai sokféleség, azaz a Földön élő több milliárd egyedi élő szervezet összessége és a közöttük létrejövő interakciók együttese. De ezek a szervezetek sérülékenyek, ha a rendszerből kiesnek elemek, sérül az egész. Úgy is megfogalmazták már, hogy a biodiverzitás az evolúció évmilliói alatt megszerzett tudás, amely lehetővé teszi a környezeti viszonyok rendkívüli változásait. De ha ez csökken, az emberiség „az élet könyvtárát égeti el”.


- A Líceumban a fenntartható értékek, az energia és a hulladék, a biodiverzitás, az energia, a tudatos fogyasztás a hét kiemelt témái. Fontosnak tartjuk, hogy ezeket csapatmunkában ismerjék meg a diákok, projektek, viták, bemutatók formájában - mondta el Baráth Mónika igazgatóhelyettes. A helyi tanterveket Payritsné Horváth Bernadett és Győre Henriette tanárnőkkel hárman dolgozták ki, és a témahét forgatókönyvét is ők állították össze. Az érthetőség és az érdekesen feldolgozott témák mellett egy másik fontos vezérelv volt a tapasztalat. Márcsak azért is, mert a fenntarthatóság nemcsak tanulnivaló téma, hanem a jövő kulcsszava is. Érteni kell.