Hitről, Istenről őszintén a Csendesnapon

Felekezeti Csendesnapot tartott a Líceum szerdán, az evangélikus, a katolikus és a református diákok egyházaik templomaiban is gyakorolhatták a lelki elcsendesülést.

"Attól, hogy egy McDonald'sban jöttél a világra, még nem vagy hamburger" - fogalmazta meg a fiatalok nyelvén a hithez való hűséget, az elvek melletti kiállást Fábry Kornél püspök a Szent Mihály-templomban. A felső évfolyamok katolikus diákjai humorral fűszerezve hallhatták az Esztergom-Budapesti főegyházmegye segédpüspökének életvezetési tanácsait. A legmélyebb lelki mondanivalót is úgy tudta átadni, hogy az megérintette és elgondolkodtatta hallgatóságát. Az életvezetés volt a téma, Fábry Kornél kiemelte, mennyire fontos a jelenben élni, jelen lenni. Fontos a tudatosság, a csend, az Istennel töltött idő. Isten feltétel nélkül elfogad és szeret téged - hangsúlyozta a püspök, aki saját hittanosaival elsőként mindig ezt íratta fel a füzeteikbe.


"Legyünk igényesek magunkkal szemben, legyen rend körülöttünk és bennünk. Legyenek kihívások az életünkben. Csak a Jóistennél kell gyűjteni a lájkokat" - ajánlotta az atya a licistáknak.

Sok hasonló, mély gondolat és érzés jellemezte a márciusi Csendesnapot. A felsőbb évesek a Kezek keresztútja című videós feladatsorokon mentek végig, hol csoportosan, hol egyénileg válaszolva a kérdésekre. Nem volt könnyű őszintén feltárni, ki-ki hol és hogyan éli meg a szenvedéseit vagy hogy mit jelent számára a szabadság...


A laborban Raffai Balázs, a Hunyadi-iskola igazgatója tartott a hatodik évfolyamnak kémiai kísérletekkel meg- és rádöbbentő bemutatót Isten létéről, szeretetéről - és helyéről. Őszintén és közvetlenül beszélgetett az ima erejéről és az egyház nehézségeiről is Simon Dávid atya. A festőművész öregdiák, Kovács-Gombos Dávid a művészetekben megjelenő önkifejezésről tartott előadást, személyes tapasztalatait és élményeit is beleszőve az elmondottakba.


Ifj. Csomós József lelkipásztor "Bátran (f)élni" címmel tartott előadást a reformátusok közösségének, akik csoportos foglalkozásokon is feldolgozták az elhangzottakat. Bartokos Lili öregdiák képzeletbeli utazásra vitte hallgatóságát, akik ezen a felfedezőúton különböző kultúrák nyelvét és szokásait ismerhették meg segítségével. A Soproni Levéltárba is eljutottak katolikus csoportok, ahol "Tintás titkokba" avatta be őket Prezenszki Erzsébet. Az igen erejéről Balla Erika nővér beszélt a diákokkal, Tokodi László atya pedig ugyancsak nagy nyíltsággal válaszolt a gimnazisták kérdéseire Szólj be a papnak! című előadásán. Csizovszki Sándor a függőségek veszélyeiről, Nádudvari Rita pedig a családon belüli kommunikáció fontosságáról beszélgetett a diákokkal.

Kivételes helyzetben voltak azok, akik ott lehettek a díszteremben a Harkai Karitász Passió „más”-ként című premier előadásán. A cserfes, az életet, kezeket, észt, szépséget hétköznapi adománynak megélőket bizonyára szíven ütötte és megszólította az előadás, hiszen sérült fiatalok adták elő Jézus szenvedéstörténetét mély átéléssel és hibátlanul. Aki figyelt, az arra is rádöbbenhetett, mekkora munka és mennyi türelem kell egy ilyen produkció létrehozásához.


A passióban és az evangélikusok csendesnapi istentiszteletén is közreműködött a Líceum Ifjúsági Zenekara. Dr. Simon Attila iskolalelkész a templomban Jézus keresztre feszítését idézte fel, azt a pillanatot, amikor Krisztus felkiált: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem!?" Persze, szó sincs elhagyásról, hiszen Isten akarata nem ért véget a kereszten. Ahogy nem ér véget a mi életünkben sem akkor, amikor úgy érezzük, saját határaink végéhez értünk. "A tehetetlenségben tudjuk azt megtapasztalni, amit Isten tenni akar velünk. Amikor úgy érezzük, nincs eszköz a kezünkben és tehetetlenek vagyunk, sokszor azt tapasztaljuk mégis, hogy Istenre lehet hagyatkoznunk, felé ki tudjuk tárni a kezeinket... Emberi szenvedéseink gyakran éppen azokból a görcsökből táplálkoznak, amelyeket nem tudunk elengedni, éppen azok a dolgok nyomorítanak meg, amikbe kapaszkodunk. Jézus kitárt keze viszont könnyűség és elfogadás" - mondta többek között az iskolalelkész. Szolgálatát Bősze Veronika és dr. Tóth Károly lelkészek is segítették az úrvacsorás istentiszteleten.

(A csendesnapi fotóösszeállítást a LIDISZ FB-oldalán találjátok!)