Központi írásbeli felvételi vizsgák

Magyarból és matematikából írnak írásbeli vizsgát felvételizőink

Írásbeli felvételi vizsgák

A központi írásbeli felvételi vizsgára 2021. január 23-án (szombaton) 10 órától kerül sor a Líceumban. A tanulók magyar nyelvből és matematikából oldanak meg egy-egy központilag összeállított feladatsort (a nemzetiségi tagozatra is jelentkezőknek az előbbieken kívül német nyelvű feladatlapot is kell írni 2021. január 25-én hétfőn 14.30 órakor). A feladatlapokra vonatkozóan részletes tájékoztató található a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/ Középfokú felvételi eljárás/ A középfokú felvételi eljárás információi menüpontban. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz majd igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk. A matematika feladatlapok megoldásához szögmérőn, körzőn és vonalzón kívül semmiféle más segédeszköz nem használható (számológép sem), a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete tollal kell elkészíteni. Kérjük, hogy az említett eszközökön kívül gyermeke hozzon magával személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt) is!

A felvételi dolgozat megírása előtt, 9.30 órakor az írásbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatót tartunk az írásbeli vizsga termében.
A vizsgák zavartalan lebonyolításának érdekében kérjük, hogy a nyolcadikos gyermekek 9.05-9.15 között, a negyedikes gyermekek   9.15-9.25 között érkezzenek!

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel az írásbeli vizsgán az alábbiakban felsorolt szabályokat kérjük betartani.
A felvételizőket a fentiekben leírt idősávos rendszerben léptetjük be, így a pontos megjelenés nagyon fontos.
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.18.) számú Kormányrendelet 5.§-a szerint a felvételizőn kívül más az iskola területére nem léphet be.
A gyerekeket természetesen várjuk a kapunál és segítjük őket az eligazodásban.
A felvételizők belépésekor a rendelet előírásai szerint testhőmérséklet mérést végzünk.
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.18.) számú Kormányrendelet 4.§-ának (1) b) pontja szerint:
az intézménybe „történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.”
A terembe a vizsgázóknak a legrövidebb úton és idő alatt kell eljutnia.
A vizsgatermekben kézfertőtlenítő áll majd a felvételizők rendelkezésére.
A védőmaszk viselése a vizsgázók számára az épület egész területén és a vizsga egész időtartama alatt kötelező.
A vizsga után a legrövidebb úton és idő alatt kell az épületet elhagynia a vizsgázónak.