Német nemzetiségi írásbeli felvételi vizsga

A német nemzetiségi tanulmányi területre jelentkezőket ekkor is várjuk!

A nemzetiségi tagozatra is jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgákon kívül német nyelvű feladatlapot is kell írni 2021. január 25-én hétfőn 14.30 órakor. A vizsga  45 percet vesz majd igénybe, a tanuló nem használhat hozzá segédeszközt.
Kérjük, hogy gyermeke hozzon magával személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt) is!

A vizsga zavartalan lebonyolításának érdekében kérjük, hogy a gyermeke 14.10-re  érkezzen meg az iskolába!

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel az írásbeli vizsgán az alábbiakban felsorolt szabályokat kérjük betartani.
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.18.) számú Kormányrendelet 5.§-a szerint a felvételizőn kívül más az iskola területére nem léphet be.
A gyerekeket természetesen várjuk a kapunál és segítjük őket az eligazodásban.
A felvételizők belépésekor a rendelet előírásai szerint testhőmérséklet mérést végzünk.
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.18.) számú Kormányrendelet 4.§-ának (1) b) pontja szerint:
az intézménybe „történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.”
A terembe a vizsgázóknak a legrövidebb úton és idő alatt kell eljutnia.
A vizsgatermekben kézfertőtlenítő áll majd a felvételizők rendelkezésére.
A védőmaszk viselése a vizsgázók számára az épület egész területén és a vizsga egész időtartama alatt kötelező.
A vizsga után a legrövidebb úton és idő alatt kell az épületet elhagynia a vizsgázónak.