Nyugdíjas pedagógusok életük legjobb kémiaóráján voltak a Líceumban

Szükséges és elégséges címmel tartott laborbemutatót Horváth Lucia és Lukácsi Erzsébet nyugdíjas pedagógusok egy csoportjának a Líceumban. Gyakorlati tanácsokat is kaptak a vendégek. Hasznosat - érdekesen.

- Három évtizedig a Roth Gyula Erdészeti és Faipari Szakközépiskola kémia-fizika szakos tanáraként, erdőmérnök-természetfotós férjjel az oldalamon a szívügyem volt a Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan elv terjesztése, a hétköznapi környezetvédelem. Megyei kémia szaktanácsadóként ugyancsak évtizedeken át szerveztem terepi programokat, tartottam előadásokat Győr-Moson-Sopron megyei iskolák, óvodák nevelőtestületi és szülői értekezletein. Programjaim miatt nem véletlen, hogy szülők, óvodapedagógusok, humán szakos kollégák is megszólítanak, s megható, hogy még ma is kapok visszajelzést ezekről a programokról - emlékezik vissza gazdag pályájára a ma már nyugdíjas laborvezető, Horváth Lucia.


Az első harminc éve is érdekes volt a katedrán, de azt mondja, az igazi kiteljesedés pályája utolsó évtizedében, a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnáziumban várt rá, akkor, amikor a Líceumi Öveges Projekt szakmai vezetője lett.

- A sok jelentkező közül laboránsként Lukácsi Erzsébetet kaptam magam mellé, akinél felkészültebb, tehetségesebb szakembert elképzelni sem lehetett volna! Líceumi kémia, biológia, fizika, földrajz szakos kollégáinkkal olyan kísérleteken alapuló programokat dolgoztunk ki, melyek kivitelezéséhez Lukácsi Erzsébet biztosította a megvalósítás lehetőségét, melyek országos mércével is a legjobbak közé kerültek. 


- Örülök, hogy ezek a programok a Líceum sajátjaivá váltak, és a természettudományos érdeklődésű diákok modul- és fakultációs óráinak tematikájába beépültek. A mai oktatási viszonyok, a természettudományos óraszámok radikális csökkenése mellett megnyugtató a tudat, hogy a Líceumban még mindig kísérleteken alapul a természettudományos tárgyak oktatása! - osztotta meg gondolatait Horváth Lucia.


A nyugdíjas pedagógustársaknak tartott előadáson az elismerő szavak közül a legnagyobb örömet az okozta, hogy többen kifejtették: életük legjobb kémia óráján voltak!

- Legyen ez biztatás a fiatal kollégáknak: a kísérleteken alapuló kémiatanításnak van jövője! A Líceum jó úton jár! - üzeni mindnyájunknak a tapasztalt szakember.