Online kémia fakultációs órák a Líceumban

A járvány miatt a labor elhagyására, online órák megtartására kényszerültünk.

A LÍCEUMBAN az emelt szintű kémia érettségi vizsgára való készítés a 11-12. évfolyamok fakultációs óráin történik. A kémia fakultációt iskolánkban elsősorban a magas felvételi pontszámú  orvosi, állatorvosi egyetemekre készülő diákok választják. Az emelt szintű kémia érettségi vizsgára készítés az Öveges projekt keretében kidolgozott program alapján zajlik, melynek lényege, hogy az elméleti anyagot és a számolási feladatok fizikai-kémia tartalmát is kísérleteken alapulva értelmezzük.

A járvány miatt a labor elhagyására, online órák megtartására kényszerültünk.

Gyakorlati képzésen alapuló programjaink kivitelezése szempontjából ez komoly gondot okozhatna, fennakadást jelenthetne az érettségire készítés folyamatában! A kémia fakultációs tantárgy online órái mégis szinte zökkenőmentesen zajlanak,  mert a tananyag és a számolási feladatok lényegének megértéséhez az előző években-hónapokban elvégzett demonstrációs és tanulói kísérletek  fotóit, videóit használjuk. Emiatt online óráink ugyanúgy gyakorlati jellegűek és személyes hangulatúak, ahogy azt a diákok a laborórákon megszokhatták.

Diákjaink visszajelzései alapján mondhatjuk, hogy ez a leghatékonyabb módja az emelt szintű kémia érettségi vizsgára történő online felkészítésnek.

Horváth Lucia  szaktanár, laborvezető