Öregdiákok közgyűlése

2020. szeptember 25-én, pénteken 16.45 órakor a Diákszövetség megtartja éves közgyűlését, s erre hívja a Líceum volt és jelenlegi diákjait egyaránt. A vezetőség invitáló sorai:Kedves Öregdiáktársaink!

A 2020 májusára tervezett találkozásunk helyett - jelentős bizonytalanságban - most

készülünk éves közgyűlésünkre. Reménykedve vágunk neki az elhalasztott ballagás szép

emléke után ezen előkészületeknek.

A hagyományok előtt tisztelegve - ez év szeptember 5-én - gyönyörű őszi napon vettek

búcsút a végzősök az Alma Matertől, ezúttal már a sikeres érettségi vizsga után. Érezhettük,

akik részesei voltunk e rendkívüli időpontban tartott ballagásnak, hogy az erkölcsi tanítás, a

szilárd érték ismerete útravalóul a végzősök tarisznyájában van.

A hagyományoknak megfelelően éves közgyűlésünkön a jövőre vonatkozó

tennivalóinkról kell tervezetet készítenünk, hangsúlyozva a jövő évi választási teendőket.

Elsősorban a fiatalság aktív részvételére számítunk, hiszen mai korunk elvárásainak való

megfelelésre nagy szükség van.

Igazgató úr beszédéből idézve - „a fák a szélre gyökereikkel válaszolnak” -, úgy véljük, a

diákszövetség egy erős nagy fa ahhoz, hogy ebben helytálljon.

Kedves Licisták!

2020. szeptember 25-én, pénteken 16.45 órakor a Diákszövetség nevében meghívunk Benneteket éves közgyűlésünkre (az egészségügyi előírások fegyelmezett betartásával) iskolánk 3-as tantermébe.

Részvételetekre feltétlenül számítunk!

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy iskolánk honlapja megújult, diákszövetségünk

elmúlt éveinek közgyűlési anyagai megtalálhatók a „Líceum ma / öregdiák” menüpontban.

Aktuális információinkat szeretnénk ezentúl itt közzétenni.

Dr. Gimesi Szabolcsné (Trackl Terézia) elnök

és Csukásné Bencsik Zsuzsanna titkár

Sopron, 2020. 09. 14.További információk:

KÖZGYŰLÉS: Határozatképesség hiányában megismételt közgyűlés 17 órakor.

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Elnöki köszöntő

2./ Titkári beszámoló

3./ Pénzügyi beszámoló

4./ Tájékoztatás iskolánk jelenéről