Tévhithálózat csapdájában

Új szemlélettel méri fel és kezeli a fiatalok különböző függőségét és veszélyeztetettségüket Faller Balázs terápiás munkatárs. Öt soproni középiskola - köztük a Líceum is - partner a programban.

A függőségek hatékony megelőzéséhez önmagában nem elegendő az azokkal kapcsolatos lexikális tudás, információ. Kulcskészségek, kompetenciák fejlesztésére is hangsúlyt kell helyezni a veszélyeztetettség csökkentése érdekében. Ez is egy a sok feltérképezett tény közül, amit Faller Balázs a soproni középiskolások által anonim módon kitöltött kérdőív adatai alapján megállapíthatott, s ami megerősíti kidolgozott programjának helyességében is. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet terápiás munkatársa évek óta fogalalkozik szenvedélybetegekkel. Nemcsak azt akarja tudni, mekkora veszélyt jelentenek a függőségek a mai fiatalokra, hanem hatékony eszközt is szeretne kidolgozni a megelőzéshez, a prevencióhoz. Merthogy általános tapasztalata, hogy a csupán felvilágosító foglalkozások hasznosak, de hatékonyságuk növelése szükségszerű, fontos, új kihívás.

- Sopronban négy gimnázium és egy technikum 10-11. évfolyamosai önkéntes alapon vettek részt a felmérésben. Összesen 643 diák töltötte ki a tesztet. Kiderült, hogy egyharmaduknál már kialakulóban léévő függőség jelei mutatkoznak. Főleg az internet, a filmsorozatok és a cigaretta vezet, de ezeket sem szabad elbagatellizálni. A rossz viselkedési minta kialakulásával ugyanis már sokkal könnyebben belecsúsznak veszélyesebb függőségekbe is, pláne, ha nem tudják kezelni - magyarázza Faller Balázs miért kell időben és hatékonyan fellépni a fiatalok egészségét veszélyeztető hatások ellen.


Az általánosan elfogadott hozzáállás szerint minél többet tudnak a gyerekek a szerekről és függőségekről, annál védetebbé válnak ellenük. Csakhogy azt általában nem nézik, hogy ez a tudás nem éppen a saját tapasztalatokból, a megélt függőségekből ered-e. Ezért a szakember abban hisz, hogy azokat a kulcskompetenciákat kell a diákokban növelni, amik a veszélyeztetettségüket csökkentik. Ilyen például a nemet mondás képessége, a segítségkérés, az érzelmek kezelése, a sikerkezelés és a kudarctűrés. Persze tudniuk is kell mi ellen védekeznek, tehát ismeretátadásra is szükség van, párhuzamosan a fejlesztéssel.

- Nagy tévhithálózata van a témának, és sokszor még mindig egyszerűbb a szőnyeg alá söpörni, mint szembenézni vele. Pedig minden korosztályt érint és sokkal könnyebb a függőséget megelőzni, mint kezelni - figyelmeztet Faller Balázs, üzenve ezzel a szülői generációknak is. A rossz minták, a túl szigorú vagy éppen a túl megengedő nevelés is - pláne ha nélkülözi az örök kapaszkodót, a következetességet - a függőség irányába viheti a gyerekeinket.

Tölli Balázs, a Líceum igazgatója azért tartja Faller Balázs módszereit hatékonynak, mert használható tudást és védelmet ad a diákoknak. Egyetért azzal, hogy sikeres prevenció csak alulról induló szerveződéssel valósítható meg. Vagyis a kortárs segítők tehetik társaikért a legtöbbet.

- Jól segíteni! Ezt is meg kell tanítanunk a fiataloknak - hangsúlyozza Faller Balázs, aki a segélyszervezet keretein belül szeretne egy olyan csapatot felállítani, akikkel egy élménypedagógiai alapú, akkreditált harminc órás prevenciós program segítségével egyre több helyen segíthetné hatékonyan a fiatalokat, pedagógusokat, szülőket a függőségek elleni harcban.

- A programok fontos része az önkéntesség. Ez feltételezi a résztvevő fiatal esetében a kellő motivációt, kíváncsiságot, cselekvő képességet, érzelmi intelligenciát. Nem utolsó sorban még a hivatásuk kiválasztásában is segítheti a diákokat, akik így megkaphatják azokat az alapokat, amikre építkezve jó szakemberekké válhatnak - tette hozzá Tölli Balázs.