Véget ért a Líceum 467. tanéve

"Nagy hálát adjunk az Atya Istennek" - énekelt az évzáró istentiszteleten a Líceum közössége. Véget ért az iskola 467. tanéve, a diákok megkapták bizonyítványaikat is.

"Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak" - idézte a Prédikátorok könyvét dr. Simon Attila iskolalelkész az évzáró istentiszteleten, ahol a padokat megtöltő többszáz diák már azt az időt várta, amikor a tanév véget ér. Annak is eljött az ideje, de előbb a prédikációból kiderült, hogy most, amikor kilépünk a megszokottból, a töltekező idő még közelebb vihet bennünket Istenhez. És talán önmagunkhoz is. A Líceum közössége hálát adott az együtt töltött időért imával és énekkel is.


Tölli Balázs igazgató mielőtt lezárta volna a tanévet, összefoglalta annak eredményeit. Összesen 734 licista kapott bizonyítványt. Kitűnő eredménnyel zárta az évet 55 diák. Kilenc tanulónak nem sikerült a tanulmányi követelményeket teljesítenie, nyolcan pótvizsgázhatnak, egy diák évfolyamot ismétel. Jutalomkönyvet 113-an érdemeltek.

A végzősök eredményei is impozánsak. A 12.A osztályban kitűnő eredménnyel érettségizett Boros Ádám, Gyurika Tamás, Róth Máté és Svedics Sára, jelesre vizsgázott Czisztler Hanna, Jankó Emma Gizella, Konyári Gréta Fanni, Mihócza Botond, Nagy Dóra, Pálfi Zétény, Raffai Júlia Veronika. A 12.B kitűnő végzőse Szabó Brigitta, jelesei pedig: Deák Levente Kristóf, Szekeres Áron András és Takács Tekla. A 12.C-ben Gálos Fanni és Hanzély Szonja Anna érettségiztek kitűnő eredménnyel, jelesre vizsgázott Olajos Natasa, Tornyossy Péter és Tóth Lili Anna. Jósvai Jázmin Alícia, Kalincsák Péter Kolos, Molnár Dorottya Anna, Rózsás Zoltán és Ulveczki Ákos Gábor a 12.D kitűnőre érettségizett diákjai. Az osztály jeles vizsgázói pedig Bordás Bella Katalin, Grubits Fanni, Laczai Lilla, Németh Ákos Géza, Szalai András és Szalai Miklós. Mindnyájan nagy tapsot kaptak.

A Líceum hagyományai szerint az évzárón kapják meg elismeréseiket a különböző területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó végzősök. A legjobb sportolónak járó díjat ezúttal ketten is kiérdemelték: Kiss Milán Rokkó (12.B) és Kókai Patrícia Tímea (12.D). A legjobb rajzolónak járó elismerésben, az Ágoston Ernő-díjban ezúttal Hernitz Flóra (12.B) és Németh Ákos Géza (12.D) részesült. Tanulmányi munkájával Ulveczki Ákos Gábor (12.D) érdemelte ki a Dr. Lampérth Gyula-emlékdíjat, közösségi munkája elismeréseként pedig Sümeghy József-emlékdíjat kapott Szabó Brigitta (12.B), Szabó Rebeka Emma (12.B) és Jósvai Jázmin (12.D). A legjobb szavalónak járó Dr. Zimmermann Atrhur-emlékdíj Tornyossy Péteré (12.C) lett, Horváth Antal-emlékdíjban részesült - mint a legjobb történész - Csigó Csenge (12.D), a legjobb informatikus pedig Rózsás Zoltán (12.D) lett.
Az idén elhunyt dr. Komornoki László emlékére alapított díjban az a diák részesül, aki a legtöbb közösségi órát teljesítette; az első ilyen elismerést Raffai Júlia Veronika (12.A) érdemelte ki. A Kapi Alapítvány díját a Líceum zenei életében végzett kimagasló munkájáért Vargha Kitti Zsuzsanna (12.C) vehette át. A nemzetiségi tagozat kiemelkedő diákjának járó elismerést és jutalmat pedig Hanzély Szonja Anna (12.C) érdemelte.
A Líceum legnagyobb elismerését, a Berzsenyi-díj III. fokozatát Horváth Enikő Zsuzsa (12.C) vehette át, a Berzsenyi-díj II. fokozatát pedig Gálos Fanni (12.C) kapta.És a sok taps után jöhetett a legnagyobb ováció: a 2023/24-es tanév véget ért! Az istentisztelet után mindenki átvehette a bizonyítványát.