Volt egyszer egy tagozat

A biológia-kémia tagozatos képzés története a soproni Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 1963-1982 címmel jelent meg Molnár Béla kötete.

"Célom, hogy a gimnázium múltjának egy kicsi, de iskola- és pedagógia-történet szempontjából fontos eseményét, nevezetesen az 1963. szeptember elsején, az országban elsőként két helyen - a soproni Berzsenyi Dánel Gimnáziumban és a debreceni Tórh Árpád Gimnáziumban - indított biológia-kémia tagozatos képzés iskolai történetét az eddigieknél részletesebben bemutassam. Vallom, hogy ez a képzési forma - 19 éven át - meghatározója volt az iskolának" - írja a bevezetőben a szerző. Hozzáteszi, két oka is volt erre, s mindkettő személyes: egyrészt diákja volt az első tagozatos osztálynak, másrészt öt éven át a gimnázium tanáraként is megtapasztalta e képzés sajátosságait.


A jelenleg Győrben élő Molnár Béla elmondta, már kétszer is meg akarta írni az emlékkötetet; egyszer nosztalgiából. Emléket akart állítani ugyanis az olyan nagy tanárszemélyiségeknek, mint dr. Kárpáti László, a tagozat elindítója, és Csapody István, aki a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem rektoraként patrónusa volt a kezdeményezésnek. Másodszor pedig azért, mert a tagozat tizenkilenc évének iskolatörténeti jelentőségét fontosnak tartotta bemutatni.

- Nem volt könnyű felkutatni az adatokat, de sokat segített például Horváth Edit, a Líceum könyvtárosa, és dr. Krisch András, Soproni Evangélikus Gyűjtemények vezetője is - köszönte ezúton is a szerző a támogatást.

Molnár Béla szívós munkával végül összeállította az egyszer volt kémia-biológia szaknak emléket állító könyv anyagát, ami így hiánypótló kötetté vált. A könyvet a Líceumi Diákszövetség is bemutatta, alkalmat kínálva az öregdiákoknak a visszaemlékezésre.

- Most van jól felszerelt laborunk és kísérletalapú kémiaoktatásunk, de jó ha tudjuk, milyen hagyományai, tradíciói vannak a kémia és biológia oktatásának iskolánkban - mondta a kötet kapcsán Tölli Balázs igazgató.

Molnár Béla is abban bízik, hogy a jól felszerelt labor, az elkötelezett szaktanárok továbbviszik a Líceumban a természettudományos tárgyak minőségi oktatását, és megszerettetik a diákokkal a nehéz, ám fontos tárgyakat.