Kollégiumi élet

Egy igazán jó hely: a diákotthon

A kollégiumi lét a diákélet egy magasabb szintje, de ezt csak az tudja, aki kipróbálta. Életre szóló barátságok és élmények tárháza a Líceum diákotthona.

A kollégisták a napot a reggeli ébresztővel kezdik 6.30-kor, ezután 7.30-ig reggelizhetnek. A kollégiumot 7.45-ig el kell hagyniuk, kivételt képeznek azok, akiknek nincs első órája. 12.30-tól 15.30-ig lehet ebédelni (péntekenként 15 óráig), majd 16.00-tól 18.30-ig szilencium van, ez alatt diákjaink tanulnak, elkészítik a házi feladataikat. A tanóra után 19.15-ig vacsorázhatnak. Minden kedden 20 órakor kezdődik az áhítat, csütörtökönként pedig este nyolckor a mentálhigiénés foglalkozás. Ezen kívül heti egy alkalommal egy általuk választott foglalkozáson is részt vesznek, kivéve, ha például tagjai valamelyik sportegyesületnek vagy zeneiskolába járnak. A diákotthonban kiszámítható, ugyanakkor érdekes is az életük, a programok mellett a közösségi lét rengeteg élményt ad számukra. Természetesen kortól függően kimenőt is kaphatnak, de legkésőbb 21.30 óráig. Ekkor történik a közös helyiségek - a teakonyhák és a fürdők zárása -, majd létszámellenőrzés következik, este tízkor pedig a központi villanyoltás.

Kollégiumunk 2004 szeptemberétől a Líceum szerves része, működtetése a gimnázium igazgatójának a feladata és hatásköre. A pedagógiai munka tervezését és irányítását a kollégiumvezető látja el az itt dolgozó nevelőtanárok részvételével. Munkatársaink diákjaink tanulmányainak segítése mellett nagy hangsúlyt fektetnek a keresztény és értelmiségi létre, az erkölcsi nevelésre és a közösségi munkára.

Felvételt elsősorban a Líceum tanulói, illetve más evangélikus intézmény, így az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium, valamint a Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola és Óvoda tanulói nyerhetnek. A megmaradt férőhelyek betöltésére más soproni iskolák diákjai is jelentkezhetnek, amennyiben vállalják kollégiumunk vallásos életvitelét.

Diákotthonunk koedukált. Lakóink díjat nem fizetnek, csak az elfogyasztott étel nyersanyag normáját, indokolt esetben ennek 50%-át. Kollégistáink minden pénteken hazautaznak, mivel az intézményt pénteken ötkor bezárjuk. A visszaérkezés vasárnap 17 órától lehetséges, vagy szülői engedéllyel hétfő reggelenként. Szükség esetén (például iskolabál vagy ballagás miatt) hétvégén is biztosítjuk diákjaink számára a szobákat.

A kollégiumban négy tanulócsoport működik, amelyek vezetését a csoportvezető nevelőtanárok látják el. Ők felügyelik és ellenőrzik a diákok tanulmányi munkáját, figyelemmel kísérik a napirendjüket, segítenek a felmerülő problémáik megoldásában, betartatják a házirendet. Kapcsolatot tartanak a szülőkkel, valamint szükség esetén az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal; a személyes beszélgetéseken túl csoport- és szabadon választható foglalkozásokat szerveznek. A szabadidő hasznos eltöltését a következő lehetőségek szolgálják: orosz szakkör, filmklub, kézműves foglalkozás, sport – főként foci-és kosárlabda a Líceum tornatermében, színház-és mozi látogatás, konditerem, társalgó – csocsó, tv, társasjátékok, udvari pihenőhely. A Líceum tornatermében működő karate edzéseket a kollégisták is igénybe vehetik. A tanulmányi munkát német nyelvi korrepetálás, számítógépterem és könyvtár segítik.

A tanév során több vidám együttlét szolgálja a jó hangulatot, a közösségteremtést, amelyek egyik aktív szervezője a kollégiumi diákönkormányzat: ilyen az elsőévesek avatása, a Mikulásjárás, a kollégiumi karácsony, a farsang, a tavaszi kollégiumi kirándulás, a bográcsozás a Deák-kútnál, a tanév végén pedig fürdőzés a Tómalomnál.

A legfontosabb magyar történelmi eseményekhez kapcsolódóan megemlékezéseket, adventi gyertyagyújtást, közös karácsonyt és ballagást is tartunk a kollégiumban. Az iskolalelkészek rendszeresen lelki gondozói szolgálatot végeznek. Tanulóink igény szerint szociális segítőnket, iskolapszichológusunkat, betegség esetén a kollégium orvosait is felkereshetik.