Közösségi szolgálat

2016. január 1. után csak az a tanuló kezdheti meg az érettségi vizsgáit, aki 50 óra igazolt közösségi szolgálatot teljesített. A közösségi szolgálat célja elsősorban az, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét és az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthassák. Ezen felül még segít a pályaválasztásban, az önmegismerésben és egyéni célok kialakításában, valamint fejleszti a tanulók szociális érzékenységét.

Az iskolai közösségi szolgálat az alábbi területeken végezhető:

 • egészségügyi,
 • szociális és jótékonysági,
 • oktatási,
 • kulturális és közösségi,
 • környezet- és természetvédelmi,
 • katasztrófavédelmi,
 • óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
 • egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési terület.

A tanulót fogadó intézménynek az  a) és h) pontban meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a b) pontban meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

Fontos tudnivalók:

 • A közösségi szolgálat megkezdése előtt a tanulónak jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.
 • A tanuló olyan fogadó szervezetben, intézményben végezhet közösségi szolgálatot, amellyel az iskola együttműködési megállapodást kötött, a szervezetek listája megtalálható a honlapon.
 • A fogadó szervezetekkel szeptember elejétől május végéig kötünk együttműködési megállapodást, júniustól augusztus végéig nincs erre lehetőség.
 • 1 óra szolgálat = 60 perc (nem tanítási óra hosszúságú, az utazás-odaérkezés nem számít bele az egy órába).
 • Egy napon minimum 1, tanítási napon maximum 3, tanítás nélküli napon maximum 5 óra közösségi szolgálat végezhető.
 • A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
 • Az iskolai közösségi szolgálatot ajánlott a 9-12. évfolyamon arányosan elosztva teljesíteni.