Tanári testület

Tölli Balázs magyar igazgató
Baráth Mónika biológia, kémia igazgatóhelyettes
Locsmándi Dániel történelemigazgatóhelyettes
osztályfőnök: 11.A
Szabó-Bakos Gábor német, biológia, kémia igazgatóhelyettes
Bognár András   kollégiumvezető
Babics Csaba matematika, fizika, informatika  
Barlai Zsófia angol, történelem osztályfőnök: 11.D
Barta Barát Lászlónématematika, fizika, informatikamunkaközösség-vezető
Bella Erika  magyar  osztályfőnök: 7.B
Molnár Anikó angol
Csoma Bence
német, történelem

Csóka Andrea matematika

munkaközösség-vezető
osztályfőnök: 10.B

Cragin, Willangol
Dani Valéria angol  ifjúsági könyvtár
Dárdainé Csonka Andrea földrajz, testnevelés
Drobina Andrea német, magyar mint idegen nyelv
Dr. Drüszler Áronfizikaosztályfőnök: 6.A
Ezer Lászlótestnevelés
Folczné Polgár Annamária angol
Gátas Palotai Ágnesangol, történelem

Dr. Gáspárdy Tiborné német, ének
Gécsekné Balogh Réka
matematika, rajz, informatika

Gerner Zsófiabiológia, kémia
Győre Henriette biológia, kémia osztályfőnök: 11.B
Harkányné Horváth Enikő angol osztályfőnök: 9.0A
Horváth József testnevelés munkaközösség-vezető
osztályfőnök: 6.B
Horváth Nóra német  
Horváthné Barthi Anikó magyar, történelem osztályfőnök: 9.B
Jakabné Csizmazia Eszter latin, orosz  
Kárpáti Orsolya
német
osztályfőnök: 9.0N
Kissné Márkus Krisztina német osztályfőnök: 10.C
Linka Nóramatematika, informatika

Módos Anikó
magyar

Nagy Andrásné matematika, fizika, informatika osztályfőnök: 10.A
Nagy Róza matematika, földrajz, angol osztályfőnök: 12.D
Németh Tamás angol osztályfőnök: 12.B
Payritsné Horváth Bernadett biológia osztályfőnök: 8.B
Pete-Pikóné Horváth Gyöngyi német, orosz, hittan osztályfőnök: 9.C
munkaközösség-vezető
Radasics Csaba biológia, kémia osztályfőnök: 9.A
Richly András francia, mozgóképkult. és médiaism.
 
Schmidel Bernadettvizuális kultúraosztályfőnök: 8.A
Dr. Simon Attila hittan  iskolalelkész
Sölét-Ormos Judit matematika, fizika, informatika  
Szabó Erikanémetosztályfőnök: 5.B
Szendrei Krisztina magyar, könyvtár
Sztrókay Edittörténelem, hittanosztályfőnök: 5.A
Takács Andrea magyar, ének munkaközösség-vezető
Tarnai Katalin angol munkaközösség-vezető
osztályfőnök: 10.D
Tóthné Kovács Adriennangol
Törzsök Emilné angol, magyar, orosz  osztályfőnök: 9.D
Zistler Roland történelem osztályfőnök: 12.A
Dr. Zsuppán Sándor matematika, fizika  osztályfőnök: 12.C
Zsuppánné Cellik Barbara angol, német osztályfőnök: 11.C
     
Kollégiumi nevelőtanárok
Bognár András    kollégiumvezető
Simon András    
Valtinyiné Derdák Loretta    
Bognár Bálint


Simonné Belső Petra


     
Óraadó tanárok
Alpárné dr. Szála Erzsébet
könyvtár

dr. Barta Zsolthittan
Barta Zsoltnéhittan
Büki Bernadett hittan  
Bősze Veronika
hittan

Filotás Júlia
hittan

Gál Petra
testnevelés

Horváth Edit könyvtár  
Kántorné Zarándi Anna
német

Orbán Krisztina hittan  
Simon Viktória
biológia

Söveges Tamás
informatika, német

Taschner Tamás
földrajz

Vas Csaba   iskolapszichológus
     
Gazdasági dolgozók
Somlai Adrienn   gazdasági vezető
Fenyő Ágnes   élelmezésvezető
Hánisné Schmidt Zsuzsanna   pénztáros
Honti Szilvia   ügyviteli dolgozó, Diákiroda
Végbauerné Dávid Viktória

gazdasági asszisztens
Tóbi Dominik
informatikai munkatárs
Weltler Sándorné   iskolatitkár