XVIII-XIX. század

A magyar szellem az új iskolákban is tovább öröklődött: Ribiny János rektor 1751-ben elmondott évnyitó beszédében A magyar nyelv műveléséről szónokolt - ugyan még latin nyelven - diákjainak, először utalva Magyarországon a nyelvújítás gondolatára. Részben ennek a szellemnek köszönhető, hogy a jozefinizmus kezdetétől a reformkor végéig hazánk kulturális életének annyi kiválósága nőtt fel a Líceum falai között. 1790-ben Kis János négy társával együtt megalapította az ország legelső diák-önképzőkörét, a Magyar Társaságot, amely fennállása óta szintén nem kevés hírességet nevelt fel e hazának. Kis Jánosnak ebben az időben nem kisebb egyéniségek, mint Berzsenyi Dániel vagy Schedius Lajos - a későbbi esztéta, pesti egyetemi tanár - voltak iskolatársai, tanárai közül pedig elég, ha Schwartner Mártonnak, az első magyar statisztikusnak és oklevéltudósnak nevét említjük meg. Bár a Líceumban hamarosan Német, majd Szlovák Társaság is alakult, a reformkori iskolában alig voltak nemzetiségi ellentétek. Pedig a XIX. század folyamán volt olyan tanév, amikor 34 vármegye küldte el fiait a soproni alma materbe.
Közben az iskola külseje is megújult: 1824-ben tették le alapkövét annak az épületnek, amely a mai iskola felépítéséig (1894) fennállt, s amelynek homlokköve AEDES MUSIS ERECTAE MDCCCXXV (A Múzsáknak emelt hajlék 1825) felirattal ma is látható az udvar bejárata felett. Ugyanebben az évben egyesítették az evangélikus konvent könyvtárát az iskolai könyvtárral, amelyet a XIX. század végéig fejlesztettek, s amely jelenleg kb. 40 000 kötettel rendelkezik. Gyűjteményünkben 44 db ősnyomtatvány mellett számos könyvritkaság található.

A magyar kultúra ápolására 1827-ben létrehozott Deákkúti Vármegyét a mai diákönkormányzatok elõdjének is tekinthetjük. 1829-ben a Líceum felsõ tagozatának keretében megindult a tanítóképzés, amely 1858-ban szervezetileg is különvált a gimnáziumtól. Az önálló Evangélikus Tanítóképzõ Intézet épülete a II. világháborús bombázásokban súlyosan megsérült, s 1957-ben magát az intézményt is megszüntették.