Nyitvatartás

Ifjúsági könyvtár

A könyvtárunk az intézmény tudástára, kommunikációs centruma igyekszik lenni. Sajátos eszközrendszerével segíti az iskolát pedagógiai programja megvalósításában. Gyűjteménye (~30.000 pld.) tartalmazza azokat az információhordozókat, információkat, amelyeket az iskola az oktató-nevelő tevékenysége során hasznosít. Az önálló ismeretszerzés elsajátítása érdekében tantervi program szerint szervezi, és a nevelőtestülettel együttműködve valósítja meg a tanulók könyvtárhasználati felkészítését; segítve ezzel informatikai szemléletük, információkezelési szokásaik kialakítását. Az iskolai könyvtár lehetőséget kínál az önművelődésre, az olvasásfejlesztésre, teret ad a csoportos és egyéni tanulásra, a személyiség komplex fejlesztésére. Kölcsönzési rendje az általános könyvtári szokásokat követi. A helyben olvasható állomány és egyéb kézikönyvtári példányok nyitvatartási idő alatt használhatók, a kölcsönözhető állomány egy hónapig áll az olvasók rendelkezésére.

Könyvtáros: Dani Valéria

Nyitvatartás

Hétfő

8:00-9:50

10:35-11:45

12:30-15:00

Kedd

8:00-9:50

10:35-11:45

12:30-15:00

Szerda

9:30-

-12:00

13:30-15:00

Csütörtök

7:30-9:50

10:35-11:45

12:30-15:00

Péntek

7:30-

-12:30

---


***


Líceumi Nagykönyvtár

Az evangélikus Líceum nagykönyvtára Sopron egyik legrégibb és értékes könyvekben rendkívül gazdag könyvgyűjteménye. A bölcsészet, a nyelvtudomány, a nevelés- és oktatásügy, a szépirodalom és a művészetek, a történettudomány és a természettudományok tárgykörében századokon át gyűjtött kiadványok minden tárgykörben gazdag tárháza az ismeretek szerzésének.

A régi könyvtár kiváló lehetőséget biztosít a Líceum történetét, a líceumi Magyar Társaság létrejöttét (1790) és működését  tanulmányozó kutatók számára.

Könyvtárosok: Alpárné dr. Szála Erzsébet, Horváth Edit

Nyitvatartás

Hétfő 9:00-12:00
Kedd 8:00-13:00
Szerda 9:00-13:00
Csütörtök 8:00-11:00
Péntek ---