Csak azt kérdezhetitek egymástól…, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr! (Jer 23,35)
Ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. (Ef 5,17)
Thirring Gusztáv


Thirring Gusztáv (Sopron, 1861- Budapest, 1941)
 
Statisztikus, demográfus, geográfus
 
Sopronban született 1861. december 24-én. Apja Thirring Lajos (1817-1867) vaskereskedő, anyja Schwarz Lujza (1823-1892), az eperjesi evangélikus lelkész leánya. A soproni líceum diákja volt, majd a budapesti tudományegyetemen szerzett földrajz-természetrajz szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet 1884-ben. Néhány évig, 1884-88 között tanársegéd az egyetem embertani intézetében. Ezt követően 1888-tól a Fővárosi Statisztikai Hivatal szolgálatába lépett nyugdíjazásáig, 1926-ig. 1894-től aligazgató, 1906-tól igazgató. 1897-től 1909-ig mint a demográfia magántanára tanított a budapesti egyetemen. 1902-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1926-ban rendes tagjává választották. Önálló, főleg statisztikai munkáinak száma meghaladja a 60-at. A Pallas Nagylexikonban ő írta meg Magyarország földrajzának és statisztikájának 7000 címszavát.
1932. szeptember 18-án Sopron város díszpolgárává választották.
1891-ben kötött házasságot Waisbecker Irénnel. Gyermekeik: Gusztáv, Emília, Lajos és László.
Soproni szülőházán (Színház u. 19.) emléktábla őrzi munkásságát. 
1941. március 31-én hunyt el Budapesten.

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444