Csak azt kérdezhetitek egymástól…, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr! (Jer 23,35)
Ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. (Ef 5,17)
Makovicky Dusán


Makovicky Dusán (Rózsahegy, 1866 – Rózsahegy, 1921)
 
Líceumi diák: 1883-1885.
Orvos, író
 
1866. december 10-én született tízgyermekes családban, a Liptó vármegyei Rózsahegyen (Rosenberg, 1945-ig Ruzomberk, aztán Ruzomberok). Apja Peter Makovicky, jó hírű kereskedő és sajtkészítő. Édesanyja 1869-ben elhunyt, legidősebb nővére nevelte testvéreivel együtt. Lengyel származású, ágostai hitvallású evangélikus családban nevelkedett, otthon több nyelven beszéltek anyanyelvi szinten: szlovákul, németül, magyarul és lengyelül. A család fiúgyermekei az algimnáziumi osztályokat a rózsahegyi piaristáknál végezték. Cyrill nevű bátyja 1881-ben végzett a soproni líceumban. Dusán Makovicky Emil nevű bátyjával Nagykőrösön járt a református gimnáziumba, onnan jöttek a soproni líceumba 1883-ban. 1883 és 1885 között volt itt diák, itt érettségizett. (1877-1881: rózsahegyi piaristák, gimnázium alsó négy osztály, gimnázium V. osztály: Pozsony, 1881/82., VI. osztály: Nagykőrös, 1882/83., VII-VIII. osztály: Sopron, 1883-1885.) 1885-től a prágai Károly Egyetemen orvostanhallgató. 1891-ben kapott diplomát, majd két és fél évet töltött Innsbruckban egy sebészeti klinikán. Több hónapig dolgozott. a budapesti egyetem belgyógyászati klinikáján. 1894-től 1904-ig orvosként, illetve könyvkiadóként működött Zsolnán. 1894-ben és 1897-ben kétszer is meglátogatta Jasznaja Poljanában Lev Tolsztojt, akivel évek óta levelezett. 1904-től lett Tolsztoj háziorvosa, mellette a környező falvak betegeit is ellátta. Tolsztojjal kapcsolatos emlékeit, élményeit naplójában örökítette meg. Tolsztoj halála után is maradt Jasznaja Poljanában, 1920-ig folytatta orvosi munkáját.
1921. március 12-én hunyt el szülővárosában.
 

Makovicky könyve: Tolsztojnál Jasznaja Poljanában. Dusan Makovicky naplója Bp. Európa Kiadó, 1999.

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444