Csak azt kérdezhetitek egymástól…, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr! (Jer 23,35)
Ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. (Ef 5,17)
Díjak


Berzsenyi-díj
 
 A Berzsenyi-díjat 1982-ben alapította a Líceumi Diákszövetség jogelõdje (Berzsenyi Dániel Gimnázium Öregdiákok Baráti Köre) és a soproni Városszépítõ Egyesület az öregdiákok és a Berzsenyi-dédunokák adakozó készségének felhasználásával. Olyan diákok kaphatják, akik az iskolában eltöltött négy-, illetve nyolcéves szorgalmi idõszak alatt kiemelkedõ tanév végi osztályzatot érnek el. Feltétele az elismerés odaítélésének kiemelkedõ társadalmi-közösségi-egyházi tevékenység végzése, valamint az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen való sikeres szereplés. 1997 decemberében a Berzsenyi-díj alapítványi összegéhez csatoltuk a dr. Majoros József által örökségképpen ránk hagyott összeget. A célt támogatók - a díj nevének feltüntetésével - az iskola számlájára [OTP Soproni Fiókja 11737083, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) 20067625] való befizetéssel csatlakozhatnak.
 
Hajdú Irén-díj
 
 A Hajdú Irén-díjat 1986-ban alapította dr. Hajdú Irén, a GYSEV aranydiplomás szakfõorvosa, olyan diákok számára, akiknek szülei közül legalább egyik vasutas dolgozó (MÁV vagy GYSEV), és tanulmányi munkájuk jó, valamint közösségi tevékenységük is példamutató. A célt támogatók - a díj nevének feltüntetésével - az iskola számlájára OTP Soproni Fiókja 11737083, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) 20067625 való befizetéssel csatlakozhatnak.
 
Ágoston Ernõ-díj
 
 Kutas László szobrászmûvész, az iskola öregdiákja 1997-ben Ágoston Ernõ-díjat alapított az intézmény azon diákjainak a jutalmazására, akik a képzõmûvészetek valamelyik ágában a legeredményesebben szerepeltek. Ágoston Ernõ (1889-1957) a Budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolán tanult, majd visszatért Sopronba. Szerepet vállalt a város mûvészeti életében, szabadiskolájában felismerte a fiatalok tehetségét, a szakmai alapokon túl látni tanította õket. A tanítványok jól sáfárkodtak a kapott kincsekkel, ahogy az alapítványtevõ szobrászmûvész is, aki mestere emlékére és tiszteletére hozta a díjat létre. A díjat a Soproni Líceumi Diákszövetség alapítványa kezeli. Számlaszám: OTP Soproni Fiókja 11737083, Soproni Líceumi Diákszövetség Alapítvány 20071350.
 
Dr. Lampérth Gyula-emlékdíj
 
 Az újra evangélikus gimnázium első igazgatójának emlékére 2002-ben díjat alapított a család kiemelkedő tanulmányi munka és közösségi tevékenység elismerésére. A célt támogatók - a díj nevének feltüntetésével - a Líceumi Alapítvány számlájára fizethetik be adományukat. Számlaszám: Postabank és Takarékpénztár Rt. Soproni Fiókja 11996004, Líceumi Alapítvány 022-03742.
 
Lichtl Pál-díj
 
 Lichtl Pál-díj néven 2001-ben a legjobb biológusnak járó kitüntetést alapítottuk egykori diákunk, az 1944-ben érettségizett, életét fõképp Németországban leélõ hûséges tanítványunk emlékére. Lichtl Pál végrendeletében 100 000 DM-et hagyományozott Alma Materének. A célt támogatók - a díj nevének feltüntetésével - az iskola számlájára OTP Soproni Fiókja 11737083, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) 20067625 való befizetéssel csatlakozhatnak.
 
Szalay Sámuel-díj
 
 Szalay László ny. városi tanácsos, zalaegerszegi lakos édesapja, néhai Szalay Sámuel (Csánig, 1882 - Zalaegerszeg, 1969) egykori licista, illetve tanítóképezdei növendék, Csánig által anyagilag támogatott diák, késõbb evangélikus tanító és kántor, majd áll. elemi iskolai igazgató emlékére 1998. december 31-én 500.000 Ft értékben ösztöndíjat alapított. A kamatokból évente egy-két evangélikus vallású, kis faluból származó tanítványunkat rendszeres havi támogatásban részesítjük. Az összeget az iskola számlájára fizettük be, a cél érdekében oda várunk befizetéseket OTP Soproni Fiókja 11737083, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) 20067625 .
 
 

Dr. Lang Jánosné Steiner Zsuzsanna –díj

2017-ben a Líceum matematika-informatika munkaközössége és fizika tanárai díjat alapítottak az intézmény azon diákjainak jutalmazására, akik a legeredményesebbek a matematika vagy fizika tudományok területén.

A díj névadója, Dr. Lang Jánosné Steiner Zsuzsanna (1927-2012) matematika-fizika szakos tanárnő tudós generációk sorát tanította a Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszékén és a Tömörkény István Gimnáziumban, majd szülővárosában, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban.
Munkásságát több kitüntetéssel is elismerték, 2006-ban a Rácz Tanár Úr Életműdíjjal jutalmazták. Szalai Tamás csillagász, egykori licista tanítványa kezdeményezésére egy kisbolygót is elneveztek róla.

A célt támogatók a Soproni Líceumi Diákszövetség Alapítványának számlájára fizethetik be adományukat. Számlaszám: 11737083-20071350
(Az utaláskor kérjük, hogy a közlemény rovatba a matematika szót írják!)

 

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444