A LÍCEUMI ÖVEGES labor is csatlakozott a Diáklabor Szövetség - Magyarországi Diáklaborok Egyesületéhez

Megalakult a Diáklabor Szövetség - Magyarországi Diáklaborok Egyesülete,
melyhez a BDEG Gombocz Endre Természettudományi Laboratórium is csatlakozott

 
A Diáklabor Szövetség - Magyarországi Diáklaborok Egyesülete az
Európai Unió támogatásával az elmúlt években épült magyarországi természettudományos diáklaborok összefogását és további eredményes működésének biztosítását tűzte céljai közé.
(részletesen labor@bdeg.hu)

Sopronban a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban 2013-2014. tanév szeptemberétől működik a Líceum egykori neves diákjáról, Gombocz Endréről elnevezett természettudományi laboratórium és ekkor indult a LÍCEUMI ÖVEGES PROJEKT,
mely jelentősen megváltoztatta a BDEG természettudományos tárgyainak oktatását.

A LÍCEUMI ÖVEGES projekt keretében a kötelező elemeken kívül számos egyedi programot is kidolgoztak a BDEG és Partneriskolái pedagógusai.

A jellegzetes programok közül az évek során különösen is népszerűvé váltak

·         a kísérleteken alapuló biológia, kémia, fizika, földrajz modul- és fakultációs órák,
melyek programjait a BDEG szaktanárai: Győre Henriette, Horváth Lucia,
Dr. Zsuppán Sándor
és Nagy Róza dolgozták ki

·         az alsó tagozatos általános iskolai tanulók számára készült Oktatási híd - laborsuli programcsomag, melyet Kurucz Erika, a Deák Téri Általános Iskola tanítója készített és azt a 2017. évi Fenntarthatósági Témahét programjaként saját iskolája
2. évfolyamán tantermi körülmények között is kipróbálta 

·         a laBORShow, a líceumi diákok aktivitásán alapuló kísérleti bemutató,
mely Horváth Lucia laborvezető összeállítása alapján zajlik

·         a humán-természettudományos kapcsolatok, különösen is a BIBLAB programcsomag, mely Raffai Balázsnak, a BDEG hittan-kémia szakos tanárának az alkotása.

Horváth Lucia

Képek
Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444