De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. (Zsolt 49,16)
Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. (1Thessz 4,14)
Modulok / faktok értékelése

A 9-11. évfolyamos diákok modul ill. fakultációs órákon nyújtott teljesítménye

Az alábbi értékeléssel is szeretnénk megkönnyíteni a májusban esedékes modul ill. fakultáció választást. A táblázat a diákok teljesítményének értékelését tartalmazza a szabadon választott tantárgyaik esetében.
http://bdeg.hu/?page=ertekeles

 

Szabó-Bakos GáborBerzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444