Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet. (Jób 10,12)
János írta Gájusznak: Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. (3Jn 2)
Modulok / faktok értékelése

A 9-11. évfolyamos diákok modul ill. fakultációs órákon nyújtott teljesítménye

Az alábbi értékeléssel is szeretnénk megkönnyíteni a májusban esedékes modul ill. fakultáció választást. A táblázat a diákok teljesítményének értékelését tartalmazza a szabadon választott tantárgyaik esetében.
http://bdeg.hu/?page=ertekeles

 

Szabó-Bakos GáborBerzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444